En sensor for væsker:  VEGAPULS 64
Applikasjoner innen Norsk offshore og landbasert prosessindustri krever ekstremt robuste og nøyaktige instrumenter som enkelt kan integreres med kontrollsystemer. VEGAPULS 64, radar nivåmåler med klassens beste dynamiske område, leverer pålitelig måleresultat på selv de mest krevende applikasjoner. Prosessfaktorer som trykk, temperatur, kondensering, begroing og interne obstruksjoner i tanken har liten eller ingen påvirkning på måleresultatet.


En sensor for faststoff: VEGAPULS 69
I industrien vil en nivåmåler for tørrstoff bli utfordret av en stor variasjon av produkter som flis, trevirke, støv og granulater. VEGAPULS 69, med klassens høyeste dynamiske område, gir deg et pålitelig måleresultat selv på produkter med lave refleksjonsegenskaper. Støv og begroing vil heller ikke påvirke måleresultatet. Falske refleksjoner fra innvendige obstruksjoner blir minimert pga. ekstremt god fokusering.


Gjør prosessen mer effektiv med trådløs teknologi: Betjening med Blåtann
I enkelte tilfeller kan man oppnå store besparelser ved hjelp av trådløs kommunikasjon for konfigurering. Som f.eks. når måleinstrumentet er montert på vanskelig tilgjengelige steder som på toppen av høye siloer, områder med mye støy, støv, varme, eller EX-soner. VEGA har derfor integrert Blåtann i display og kommunikasjonsmodulen Plicscom, denne kan enkelt ettermonteres i alle VEGA-instrumenter i PLICS-serien som ble lansert i 2002.

Har du tenkt å besøke VEGA under messen ?

Ønsker vi deg velkommen. Gjør en avtale med en av våre ansatte
Send oss en kort E-post
info.no@vega.com

Har du registrert deg?

Spar tid, registrer deg her og skriv ut inngangsbillett.
Våre ansatte under messen
> BesøksregistreringExhibition crew

29.05.
30.05.
31.05.
Kvam, Pål
Stenkjær, Rune
Granli, Øyvind
Schinnes, Vegar
Aas, Nils Christian
Henriksen, Kim
Hagen, Audun
Kvam, Jonas