Sluiten
0
Selecteer winkelwagen

Er bevinden zich al producten in de winkelwagen van uw gebruikersaccount. Welke winkelwagen wilt u bewaren?

Winkelwagen voor gasten Bestaande winkelwagen

VEGAPULS C 11 levert betrouwbare niveaumeetwaarden vanuit afgelegen oorden

Wanneer rivieren plotseling buiten hun oevers treden, drinkwater schaars wordt of een natuurgebied met watertekorten kampt, moet opnieuw worden nagedacht over de verdeling van water. In België berust deze taak bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Hoewel deze instantie weinig kan doen tegen de grilligheid van het weer, speelt zij wel een doorslaggevende rol bij de totstandkoming van een totaalaanpak op het gebied van waterbeheer.
VMM meet en bewaakt de kwantiteit en de kwaliteit van het water, beheert watersystemen en heft belastingen op waterverontreiniging en onttrekking van grondwater. De organisatie geeft ook adviezen over milieuvergunningen en houdt zich bezig met de planning van infrastructuur en de bewaking en levering van drinkwater. Wat de waterlopen betreft, heeft VMM gekozen voor IoT-oplossingen en voor een integrale aanpak die is gericht op het beperken van het risico van overstromingsschade en het bereiken van een adequate ecologische toestand.
Met andere woorden: VMM zorgt ervoor dat geen enkele gebruiker of verbruiker in het complexe systeem van waterdistributie tekortkomt. Maar iets valt nu eenmaal alleen te bewaken wanneer het van tevoren nauwkeurig wordt gemeten.

Gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm

Vroeger werd hierbij vertrouwd op niveaumetingen op basis van ultrasone meettechniek, waarmee de waterstand in niet-bevaarbare beken, kanalen en rivieren werd gemeten. Deze meetmethode heeft echter één grote tekortkoming, vooral midden in de natuur: de voortplantingstijd van het geluid is afhankelijk van de temperatuur, wat resulteert in aanzienlijke meetfouten ten gevolge van temperatuurveranderingen of al dan niet aanwezige zonnestraling. Dichte mist, wind of regen beïnvloeden de ultrasoonmeting evenzeer als aangroei of verontreinigingen. Zelfs spinnenwebben kunnen voor onnauwkeurige meetwaarden zorgen, aangezien ze de betrouwbaarheid van het meetsignaal verstoren en de voor ultrasoonsensoren typische blokafstand vergroten. En dan waren er nog de onderhoudsproblemen.
Radarsensoren raken niet onder de indruk van vuil, zonlicht, mist, wind of regen. Ook hebben ze geen mechanische overstromingsbeveiliging nodig. Daarom besloot VMM over te stappen op een ander type sensor: de organisatie vertrouwt nu al meer dan 15 jaar op de radartechniek van VEGA.
Jarenlang werd er gewerkt met de radarniveausensor VEGAPULS 61 met PVDF-antenne, later kwam de VEGAPULS WL 61. Gedurende de samenwerking waardeerde de klant vooral de oplossingsgerichte houding van de onderneming uit Schiltach, zoals Johan Eylenbosch, hydrograaf-elektromechanicus bij VMM, bevestigt: "Wanneer zich een probleem voordeed, viel er op de service van VEGA helemaal niets aan te merken en was de extra informatie altijd erg nuttig." Dit werd sindsdien alleen maar bevestigd.

Waterstandmetingen in real time zorgen voor veiligheid

Met het oog op de klimatologische veranderingen kwam men in België voor een nieuwe uitdaging te staan: VMM wilde een fijnmaziger netwerk van realtime-waterstandmetingen opzetten om op elk moment van de dag op een groot aantal locaties van uiteenlopende aard een beter overzicht te krijgen van de waterstand. Interessante meetpunten zijn bijvoorbeeld niet-bevaarbare waterlopen, om in geval van waterschaarste informatie te verzamelen of om overstromingen te voorspellen. Dergelijke meetwaarden vormen de basis voor het nemen van verdergaande besluiten, bijvoorbeeld om een lokaal of regionaal verbod op het onttrekken van water in te voeren. Daarbij wilde de organisatie zich vooral richten op perioden van aanhoudende droogte, die de laatste jaren aan de orde van de dag waren.

In de 'middle of nowhere'

VMM wilde voor het waterbeheer kunnen beschikken over slimme IoT-niveausensoren voor een continue waterstandmeting op rivieren. Tot nu toe kon zo'n meetpunt alleen met heel veel moeite worden gerealiseerd. "Voor de bouw van een meetpunt moesten de sensor en zijn behuizing soms in de 'middle of nowhere' worden opgebouwd en moesten de benodigde kabels ondergronds worden gelegd. Ook hadden we toen nog speciale software nodig om de installatie te configureren. Bovendien moesten we zelf de meetwaarden verzamelen, samenvoegen en verwerken," benoemt Eylenbosch zomaar een paar van de toenmalige bezwaren.
Met de ontwikkeling van de nieuwe compacte radarniveausensor VEGAPULS C 11 waren veel van deze problemen in één klap opgelost. Deze sensor bevat een nieuw ontwikkelde radarmicrochip die speciaal voor de eisen in de niveaumeting is geoptimaliseerd en die dankzij de hoge mate van integratie zeer compacte sensoren mogelijk maakt. De VEGAPULS C 11 meet met 80 GHz en heeft daardoor een zeer goede signaalfocussering. Daardoor zijn meet- en stoorsignalen beter te scheiden – de meting wordt veel eenvoudiger en nauwkeuriger dan bij gebruik van andere meetmethoden, bijvoorbeeld ultrasoon. Ook de zeer kleine openingshoek tot slechts 3° is bij uitstek geschikt voor onze toepassing, geeft Eylenbosch aan: "Sommige kanalen zijn erg klein. Dankzij het smalle radarsignaal zijn er eenvoudigere montagemogelijkheden in de smalle schachten. Daardoor kunnen we het instrument dicht tegen de muur aanbrengen." Dankzij beschermingsgraad IP66/68 en ingegoten kabel mag de nieuwe radarsensor onder water komen te staan.

24 uur per dag actuele meetwaarden

Elk kwartier wordt de radarmeting geactiveerd en wordt de gemeten waarde via een datalogger naar de database van VMM gestuurd. "Daarmee is het mogelijk een beter inzicht te krijgen in de waterhuishouding en onze hydrologische modellen te ijken," legt Eylenbosch verder uit. Overigens kan elke burger dit doen: de actuele meetwaarden kunnen door iedereen worden bekeken via de webservice waterinfo.be.
Vervolgens rustte VMM een groot aantal locaties in vijf Belgische provincies uit met 50 compacte niveaumeetmodules van het type VEGAPULS C 11. De locatie kan worden vastgesteld via een GPS-module die in de datalogger is ingebouwd. "Normaal gesproken vinden de metingen plaats in open waterlopen en zijn ze eigenlijk niet zo complex. Wat dat betreft hadden we net zo goed ultrasoon- of druksensoren kunnen gebruiken", stelt Eylenbosch. "Maar de eenvoudige installatie van de radarsensoren via Bluetooth, de hoge meetnauwkeurigheid met een tolerantie van slechts ±5 mm en niet in de laatste plaats de inmiddels zeer gunstige prijs lieten de weegschaal doorslaan in het voordeel van de radarmeettechniek", vertelt Eylenbosch. "De instrumenten werken bovendien volledig op zonne-energie, dus ze hebben verder geen onderhoud nodig. Ook wat dat betreft kwam het beduidend lagere energieverbruik van de nieuwe radarsensoren goed van pas." Bovendien past de VEGAPULS C 11 in een kleine RVS behuizing. "Daardoor is het hele meetpunt zo onopvallend dat het geheel ook is beschermd tegen vandalisme en diefstal", noemt Eylenbosch nog een ander aspect.

Conclusie en vooruitzicht

"We beschikken 24 uur per dag over een betrouwbare meting, die bovendien zeer energiezuinig is", aldus een enthousiaste Eylenbosch, die ervan overtuigd is dat de behoefte aan extra meetpunten in de toekomst nog zal toenemen. Een uitbreiding van het netwerk is geen probleem: Een nieuw niveaumeetpunt kan op elk moment snel en gemakkelijk in gebruik worden genomen en kan eenvoudig in het bestaande netwerk worden geïntegreerd. Zodra de niveaumeetmodule is gemonteerd, gaan de metingen automatisch online. Hiertoe hoeven maar een paar velden in een digitaal activeringsformulier te worden ingevuld en alle meetgegevens worden continu en automatisch aan de database overgedragen. Dit betekent dat de niveaugegevens snel beschikbaar zijn op het dataplatform.

Reacties ({{comments.length}})

Dit artikel heft nog geen reacties. Schrijf de eerste nu!

{{getCommentAuthor(comment, "Anoniem")}} {{comment.timestamp | date : "dd.MM.yyyy HH:mm" }}

{{comment.comment}}


Schrijf een reactieDit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Ongeldig e-mailadres
Dit veld is verplicht untranslated: 'Blog_InvalidComment'
captcha
Dit veld is verplicht
Onjuiste captcha untranslated: 'Blog_SendComment_Error'