Sluiten
email public shopping_cart 0
Selecteer winkelwagen

Er bevinden zich al producten in de winkelwagen van uw gebruikersaccount. Welke winkelwagen wilt u bewaren?

Berekening van de totale afwijking

De totale afwijking van een druktransmitter geeft de maximaal te verwachten meetfout in de praktijk weer. Conform DIN 16086 is de totale afwijking Ftotal de som van de basisnauwkeurigheid Fperf en de langetermijnstabiliteit Fstab:

Ftotal = Fperf + Fstab

De basisnauwkeurigheid Fperf is opgebouwd uit de thermische verandering van het nulsignaal en uitgangsbereik FT en de meetafwijking FKl:

Fperf = √((FT)2 + (FKl)2)

Dit geldt eerst alleen voor de digitale signaaluitgang via HART, Profibus PA of Foundation Fieldbus. Bij een 4 … 20 mA-uitgang komt daar nog de thermische verandering van de stroomuitgang Fa bij:

Fperf = √((FT)2 + (FKl)2 + (Fa)2)

Voor een beter overzicht zijn hier de formulesymbolen op een rijtje gezet:

Ftotal: totale afwijking
Fperf: basisnauwkeurigheid
Fstab: langetermijndrift
FT: thermische verandering van het nulsignaal en het uitgangsbereik (temperatuurfout)
FKl: meetafwijking
Fa: thermische verandering van de stroomuitgang

Berekeningsvoorbeeld

Vergelijking van klassieke (links) en elektronische (rechts) verschildrukmeting voor geselecteerde meetsituaties.

Aan de hand van een niveaumeting in een tank onder druk, worden de verschillen tussen de klassieke en de elektronische verschildrukmeting vereenvoudigd weergegeven. De berekening vond plaats op basis van de eerder genoemde norm DIN 16086.

De tabel laat zien dat de elektronische verschildrukmeting in het bijzonder bij grote temperatuurverschillen de hoogste meetnauwkeurigheid biedt. Dit geldt zelfs bij een hoge turndown. Maar uit de tabel blijkt ook dat turndown en meetnauwkeurigheid bij de klassieke verschildrukmeting onafhankelijk zijn van de druksituatie – tenminste bij kleine temperatuurverschillen.


Sluiten