Zonder aardolie zouden we onze wereld opnieuw moeten uitvinden: we worden inmiddels met meer producten omringd die aardolie bevatten dan met producten zonder aardolie. Maar voordat de grondstof zijn rol in ons dagelijks leven kan vervullen, moeten de meer dan 500 samengestelde verbindingen van elkaar worden gescheiden. Dat gebeurt in petrochemische processen waarbij 80GHz-radarsensoren al lang niet meer zijn weg te denken.

Voor de bewaking van hun verschillende processen maken petrochemische ondernemingen steeds vaker gebruik van 80 GHz-radarsensoren. De hoogfrequente niveaumeetsystemen hebben zich inmiddels een plaats veroverd in alle fasen van de verwerking – van winning, het transport, de ontgassing en de ontzouting tot de raffinage en de extractie.

Achter dit succesverhaal in die branche ziet VEGA-productmanager Jürgen Skowaisa met name één belangrijke reden: „In de petrochemie geldt de eis van maximale proceszekerheid - daar worden geen concessies aan gedaan. Hoe nauwkeuriger hier continue meetwaarden de actuele toestanden weergeven, des te betrouwbaarder kunnen de installaties werken.“ De stoffen die moeten worden gemeten, zijn vaak „zeer brandbaar en explosief“, vervolgt de radarexpert, „terwijl er op grote schaal media aanwezig zijn die meetsignalen bijzonder slecht reflecteren.“ Daartoe behoren in de eerste plaats vloeibaar gemaakte gassen als methaan, ethaan en propaan, waarvan de diëlektrische constante in alle gevallen lager is dan 2. Ze reflecteren daarom maar een klein deel van de radarsignalen.

De veeleisende branche begrijpen

De 80GHz-sensoren VEGAPULS 64 en VEGAPULS 69 zijn zeer vertrouwd met de eisen in de olie- en gasindustrie. Hun geoptimaliseerde focussering en uitzonderlijk grote dynamische bereik maken de sensoren bij uitstek geschikt voor zowel de vloeistoffen als de stortgoederen in deze veeleisende branche en maken de productiemethoden daar veiliger en betrouwbaarder. De drukvaste behuizingen zijn gecertificeerd volgens wereldwijd geldende normen en dragen hun deel bij aan de noodzakelijke Ex-veiligheid. De sensoren kunnen in Ex-zones worden toegepast bij gas en bij stof. Daarvoor staan alle voor de petrochemie typische varianten ter beschikking: intrinsieke veiligheid Ex-ia en drukvaste behuizing Ex d. De hoogfrequente sensoren werken contactloos en mediumonafhankelijk en verduren tijdens gebruik bij vloeistoffen, extreme procestemperaturen van -196 tot +200 °C. Met hun talloze uitvoeringsmogelijkheden blijken de 80GHz-sensoren ideaal te zijn voor veeleisende toepassingen van welke aard dan ook: naast de olie- en gasindustrie voor nog veel meer industriële toepassingen waarbij zwaardere omstandigheden gelden.