In sommige branches gaan de specifieke veiligheidseisen veel verder dan bijvoorbeeld door de TÜV of de wetgever wordt voorgeschreven. Bijzonder groot is de behoefte aan veiligheid in de olieverwerkende industrie, bijvoorbeeld bij de opslag van vloeibaar gas in bolvormige tanks. Dankzij de sterke signaalbundeling van de nieuwe VEGAPULS 64 ontstaan er voor de radarmeettechniek nu nieuwe toepassingsgebieden.

Achtergrondinformatie: in olieraffinaderijen geldt steeds vaker de strenge eis dat een sensor altijd op een kogelkraan moet kunnen worden gemonteerd. Zo moet worden gewaarborgd dat de sensor ook tijdens het lopende productieproces veilig en gemakkelijk kan worden vervangen. Deze inbouwsituatie heeft VEGA bij radarsensoren voor niveaumeting tot nu toe nooit geadviseerd, omdat de extra aansluitstomp en de kogelkraan zelf grote stoorreflecties in de nabije omgeving veroorzaken. Met name wanneer de sensor werd ingezet voor het detecteren van overvulling, konden de relatief kleine echo's van het medium door de sterke ruis in de nabije omgeving niet optimaal worden gedetecteerd.

Bij de VEGAPULS 64 is de invloed van de kogelkraan duidelijk kleiner, omdat de sensor over een veel betere signaalbundeling beschikt en de aansluitstomp en de kogelkraan dus voor veel minder reflectie zorgen. Dankzij de hogere frequentie van 80 GHz ontstaan er veel meer toepassingsmogelijkheden op afsluitorganen dan in het verleden. Nog een pluspunt voor de gebruiker: de nieuwe sensor kan op aanwezige afsluitvoorzieningen worden geïnstalleerd – de ombouwkosten blijven zo tot een minimum beperkt.

Eerste tests in het veld hebben bovendien laten zien dat de nieuwe VEGAPULS 64 geschikt is als universele sensor. Naast de meting op LPG-tanks zonder standpijp meet hij betrouwbaar het niveau in alle opslag- en procestanks.