Destillatie, ammoniakverwerking, pigmentverwerking, energieopwekking, opslag, afvalwaterbehandeling  – de chemische industrie heeft vele facetten. En al even veelvuldig en veeleisend zijn de specificaties voor de toegepaste procesmeettechniek. Omdat efficiënte en robuuste productieprocessen speciale eisen stellen aan het materiaal, zijn de meetinstrumenten van VEGA leverbaar in talloze uitvoeringen. Altijd zijn ze afgestemd op de betreffende toepassing. Maar de grootste uitdaging voor gebruikers is het juiste instrument voor de juiste taak te vinden – en daarbinnen optimaal te gebruiken. 

Dichterbij kan niet

Een nieuwe, interactieve animatie op de VEGA-website brengt nu licht in de duisternis en zorgt voor nieuwe mogelijkheden. In deze animatie worden in een virtueel bezoek aan een chemiepark kort en begrijpelijk de typische maar ook speciale processen uitgelegd. Er worden daarbij antwoorden gegeven op vragen als: Welk meetprincipe is bij destillatie van ureum geschikt voor niveaumeting in de verdamper? Hoe weet ik zeker dat de absorptiepomp van de eigen energiecentrale van het chemiepark betrouwbaar werkt? Of: Welke instrumentuitvoeringen zijn robuust genoeg om op betrouwbare wijze niveau en schakelniveau in de ammoniaktank te meten?  

Ideale koppeling van kennis en amusement

De animatie kijkt diep naar binnen in installaties waar de meesten van ons lang niet elke dag toegang toe hebben. Weergeven wat anders niet te zien is: dit is een sterk punt dat consequent is uitgewerkt. Bij de 3D-weergave bepaalt de toeschouwer zelf waar hij naar kijkt. Daarbij levert de toepassingshulp de basis voor volgende stappen –  rechtstreeks naar procesoptimalisering. Nieuwe perspectieven zijn bij het virtuele bezoek aan de installatie gegarandeerd en het zweven langs de installatie zorgt bovendien voor een leuke ervaring. Vanaf nu te beleven op