VEGA Grieshaber KG brengt de eerste radarniveausensor voor vloeistoffen op de markt die bij de hoge frequentie van 80 GHz werkt. De nieuwe VEGAPULS 64 met zijn kleine antennesystemen is ideaal voor toepassing in tanks met kleine procesaansluitingen, zoals deze in de farmaceutische industrie en in de biotechnologie worden gebruikt. Maar de nieuwe sensor is ook vanwege zijn voor strikte hygiëne geschikte materialen en vanwege zijn vormgeving zeer geschikt voor gebruik in deze industrieën.

De focussering van een radarmeetinstrument hangt af van de zendfrequentie en van het effectieve antenneoppervlak. Dankzij een factor drie hogere zendfrequentie (tot nu toe was 26 GHz gebruikelijk) kunnen antennes een zelfde factor kleiner zijn, terwijl ze toch een vergelijkbare signaalfocussering bereiken. Daardoor zijn veel kleinere procesaansluitingen met een antenneformaat van slechts ¾" mogelijk – een groot voordeel, vooral bij toepassing in kleine tanks.

Tegelijkertijd kunnen de stoorsignalen in de nabije omgeving duidelijk worden teruggedrongen. Dat is voor deze branche van doorslaggevend belang, omdat de niet-meetbare afstand bij radarmeetinstrumenten in kleine tanks tot nu toe te groot was. Nu kan er met een veel hogere nauwkeurigheid worden gemeten tot aan de procesaansluiting en zelfs tot aan de tankbodem.

Nog een pluspunt voor deze sterk gereguleerde branche: omdat bestaande procesaansluitingen kunnen worden gebruikt, kan de nieuwe sensor eenvoudig op de aanwezige aansluiting worden geïnstalleerd. Voor de marktintroductie zijn aseptische procesaansluitingen beschikbaar, waarbij PTFE het enige materiaal is dat met het medium in aanraking komt. Deze procesaansluitingen voldoen aan de eisen conform 3A, FDA en EHEDG. Omdat de radarsignalen door kijkglazen of glazen tanks heengaan, kan de sensor in bepaalde gevallen zelfs buiten de tank worden gemonteerd, iets wat met de hogere zendfrequentie ook duidelijk eenvoudiger is geworden – een oplossing die juist voor de farmaceutische industrie en de levensmiddelenbranche zeer interessant is.