Sluiten

Opslag- en buffertanks

Niveaumeting en niveaudetectie in kleine opslag- en buffertanks

Radar, Vibratie
Niveaumeting en niveaudetectie in kleine opslag- en buffertanks
Geleide radar, Vibratie

Procesgegevens

Meettaak:
Niveaumeting en niveaudetectie
Meetpunt:
Tank
Meetbereik tot:
10 m
Medium:
Vloeibare basis- en tussenproducten
Procestemperatuur:
-40 … +200 °C
Procesdruk:
-1 … +20 bar
Speciale uitdaging:
wisselende media

Toepassingsgebied

Opslag- en buffertanks waarborgen de materiaalaanvoer voor de verschillende lopende processen. De exploitant van de installatie moet altijd de juiste niveauwaarden tot zijn beschikking hebben, om op tijd voor bevoorrading te kunnen zorgen en een continue productie mogelijk te kunnen maken. Bovendien worden de meetwaarden gebruikt voor de statistische analyse van het verbruik en vormen de basis voor de plausibiliteits- en kwaliteitsbewaking.

Uw voordelen

Betrouwbaar
Betrouwbare bescherming tegen overvulling
Kostenbesparend
Onafhankelijk van product- en proceseigenschappen
Praktisch
Eenvoudige inbedrijfstelling en onderhoudsvrije werking


Toepassing opslaan

Bewaar deze toepassing als PFD.

PDF Download

Branchebrochure

Niveau- en drukmeettechniek voor raffinage en petrochemie

Download