Sluiten

Riolering

Niveaumeting in het rioleringsstelsel

Video

Procesgegevens

Meettaak:
Niveaumeting
Meetpunt:
Waterpeil
Meetbereik tot:
0 … 2 m
Medium:
Afvalwater/regenwater
Procestemperatuur:
+20 ... +40 °C
Procesdruk:
+1 … +2 bar
Speciale uitdaging:
Vocht, condensaat, schuim

Toepassingsgebied

Afvalwater van huishoudens en industrie wordt via het riool naar de waterzuiveringsinstallatie gevoerd. Bij grote rioleringsstelsels wordt op centrale punten in het stelsel het peil bewaakt. De niveaumeting in het riool levert nauwkeurige informatie op over de belasting van het rioleringsstelsel.

Uw voordelen

Betrouwbaar
Betrouwbare werking ook bij overstroming
Kostenbesparend
Onderhoudsvrije werking
Praktisch
Eenvoudige montage en inbedrijfstelling

Toepassing opslaan

Bewaar deze toepassing als PFD.

PDF Download

Branchebrochure

Niveau- en drukmeettechniek voor afvalwaterbehandeling

Download