Sluiten

Stuwdam

Waterpeilmeting in de stuwdam

Procesgegevens

Meettaak:
Waterpeilmeting
Meetpunt:
Stuwdam
Meetbereik tot:
50 m
Medium:
Water
Procestemperatuur:
0 ... +30 °C
Procesdruk:
0 ... 0 bar
Speciale uitdaging:
Weersomstandigheden

Toepassingsgebied

Drinkwaterstuwdammen hebben grote drinkwaterreserves en dienen als retentiebekken voor de regeling van afwateringsschommelingen in rivieren en als waterreservoir. Het waterpeil van een stuwdam kan afhankelijk van de afname sterk schommelen. Daarom moet de waterstand met een betrouwbare waterpeilmeting voortdurend worden gecontroleerd.

Uw voordelen

Betrouwbaar
Betrouwbare meting, ook bij ijsvorming
Kostenbesparend
Lange levensduur door robuuste sensoren
Praktisch
Eenvoudige inbedrijfstelling


Toepassing opslaan

Bewaar deze toepassing als PFD.

PDF Download

Branchebrochure

Niveau- en drukmeettechniek voor de drinkwatervoorziening

Download