Sluiten

(Riool-) gemaal

Niveaumeting in het pompstation

Procesgegevens

Meettaak:
Niveaumeting
Meetpunt:
Tank
Meetbereik tot:
0 … 5 m
Medium:
Afvalwater
Procestemperatuur:
0 … +35 °C
Procesdruk:
0 … +1 bar
Speciale uitdaging:
Abrasie, schuim, vocht

Toepassingsgebied

Via een sterk vertakt rioleringsstelsel wordt het afvalwater van huishoudens en industrie samen met oppervlaktewater naar de waterzuiveringsinstallatie gevoerd. Als het natuurlijke verval niet voldoende is, zijn er verschillende pompstations nodig om de hoogteverschillen te overwinnen. De niveaumeting in de inlaatput zorgt voor een efficiënte regeling van de pompen.

Uw voordelen

Abrasie, schuim, vocht
Betrouwbare meting van het niveau
Kostenbesparend
Optimale werkingstijden door pompomschakeling
Praktisch
Onderhouds- en storingsvrije werking


Toepassing opslaan

Bewaar deze toepassing als PFD.

PDF Download

Branchebrochure

Niveau- en drukmeettechniek voor afvalwaterbehandeling

Download