Sluiten

Influent/effluent kanaal

Debietmeting in open kanalen

Procesgegevens

Meettaak:
Debietmeting
Meetpunt:
Kanaal
Meetbereik tot:
0 … 1 m
Medium:
Afvalwater
Procestemperatuur:
+10 ... +30 °C
Procesdruk:
0 … 0 bar
Speciale uitdaging:
Condensaat, mist, wind, zoninstraling

Toepassingsgebied

Afvalwater en regenwater worden vaak in open verzamelkanalen naar de zuiveringsinstallatie vervoerd. De doorstroming wordt op verschillende plaatsen in de verzamelkanalen gemeten. De meting van het watervolume bij de ingang en de uitgang van de zuiveringsinstallatie vormt de basis voor de berekening van de tarieven en de bedrijfskosten.

Uw voordelen

Betrouwbaar
Hoge meetnauwkeurigheid, onafhankelijk van temperatuursinvloeden
Kostenbesparend
Geringe onderhoudskosten
Praktisch
Met debiet evenredig uitgangssignaal


Toepassing opslaan

Bewaar deze toepassing als PFD.

PDF Download

Branchebrochure

Niveau- en drukmeettechniek voor afvalwaterbehandeling

Download