Sluiten

Chemicaliëndistributie 4.0 – digitale transparantie via VEGA-sensoren en VEGA Inventory System

De hoge tanks van het tankpark voor zuren met VEGA-sensoren

De chemicaliëndistributie is een complexe en zeer diverse tak van sport die de inkoop, opslag en logistieke oplossingen voor chemische producten omvat. Dit geldt in het bijzonder voor een bedrijf als Brenntag, dat in een groot aantal branches zoals farma, cosmetica, levensmiddelen, coatings, kunststoffen, olie en gas, maar ook waterbehandeling actief is. Elk van deze branches stelt speciale eisen aan de benodigde chemische grondstoffen.
Typische chemische producten in de portfolio van Brenntag zijn bijvoorbeeld acetaten, alcoholen, logen, zuren, bleek- en ontsmettingsmiddelen, oplosmiddelen en toluenen en xylenen. Producenten en daarmee ook leveranciers zijn grote namen, wereldwijd opererende ondernemingen in de industriële en specialistische chemie. De taak is nu om uit de veelsoortigheid van deze basischemicaliën door middel van verdunnen of mengen exact het product te 'designen' dat de klant nodig heeft en het in de door hem gewenste hoeveelheid op het juiste tijdstip op de juiste plaats beschikbaar te stellen. Daarvoor zijn gekwalificeerde medewerkers nodig die zich met de eisen van de klanten identificeren, maar ook een verfijnde techniek om alles veilig op te slaan en te bewaken en een intelligente logistiek die de gewenste producten levert.
 

Meetwaarden vastleggen, overdragen en visualiseren

Compartiment van een ondergrondse oplosmiddeltank met radarsensor VEGAPULS 64.

Maar de mensen die in de onderneming verantwoordelijk zijn voor logistiek en techniek worden in toenemende mate niet alleen geconfronteerd met aangescherpte veiligheidseisen en milieubepalingen, maar ook met eisen op het gebied van volledige transparantie in de toeleveringsketen. Het antwoord was een grootschalig digitaal initiatief in de onderneming dat in de faciliteiten ter plaatse investeringen in opslagplaatsen, meettechniek, signaaloverdracht en procesvisualisering met zich meebracht. Het hogere doel was bestaande delen van installaties economisch verantwoord te moderniseren en daarbij het lopende productieproces in verregaande mate in stand te houden. De logistiek en techniek hechtte er waarde aan om door middel van onderhoud op afstand decentrale faciliteiten snel te helpen en storingen op te lossen.
Daartoe moesten de niveausignalen worden ingelezen, genormeerd en voor visualisering, maar ook voor verdere verwerking geschikt worden gemaakt. De gevonden functionele oplossing moest worden gestandaardiseerd en worden overgedragen naar andere Brenntag-locaties. Dat betekende een nauwe samenwerking als partners met de leveranciers van de meet- en automatiseringstechniek en een gezamenlijk bewandelde weg naar de oplossing. Met andere woorden: de chemie moest gewoon kloppen. Brenntag heeft met gefeba Engineering, specialist in automatiseringstechniek en infrastructuur, en met VEGA voor meettechniek, signaaloverdracht en visualisering de ideale partners gevonden.
Onder deze voorwaarden konden de geplande maatregelen worden gerealiseerd. Zo is op een van de locaties het tankpark met tien nieuwe PE-tanks van elk 30 m³ voor zwavelzuur, zoutzuur en azijnzuur van uiteenlopende concentraties uitgerust met beproefde ultrasoon-sensoren van het type VEGASON 61. Een gateway VEGASCAN 693 levert de voeding van de sensoren in HART-Multidrop-modus en maakt de signalen via de Ethernet-interface beschikbaar voor het bedrijfsnetwerk. De aanwezige tien ondergrondse oplosmiddeltanks met in totaal 30 compartimenten moeten geleidelijk aan worden omgebouwd naar moderne meettechniek. Daarbij zijn voor de niveaumeting aanwezige sensoren met geleide radar van een eerdere generatie vervangen door radarsensoren van het type VEGAPULS 64 . De voeding van de sensoren is intrinsiek veilig en wordt geleverd door regelaars van het type VEGAMET 624. Deze stellen schakelcontacten beschikbaar voor een vooralarm en zorgen voor een activering van het veiligheidsventiel bij vullen tot het maximumniveau. Ook hier worden de niveauwaarden via de Ethernet-interface aan het bedrijfsnetwerk geleverd.
 

VEGA Inventory System als softwareoplossing

Schakelkast met regelaars VEGAMET 624 voor de ondergrondse oplosmiddelopslag.

Voor een onderneming als Brenntag is het van groot belang om de voorraden chemicaliën overal en altijd veilig te kunnen bewaken. Kleinere voorraden staan voor lagere kosten. Ook hier was een stuk gereedschap nodig dat voor deze taak op maat kan worden gemaakt, dat niet te duur is en dat gemakkelijk is in het gebruik. De oplossing: het VEGA Inventory System. Via het VEGA Inventory System communiceert de meettechniek van tanks en silo's nu rechtstreeks met de logistiek ter plaatse en met de centrale locatie van de onderneming. Daarbij heeft de gebruiksvriendelijke software niet alleen toegang tot de actuele meetgegevens, maar ook tot de historische verbruiksgegevens, tot optimale bestelvolumes en toekomstige planningsdoelen.

Voorraadbeheer met VEGA Inventory System.

De mensen die in de onderneming verantwoordelijk zijn voor logistiek en techniek worden dankzij het VEGA Inventory System heel gemakkelijk systeembeheerder: ze kunnen eenvoudig nog andere locaties in het systeem opnemen en ook aan Brenntag-klanten toegangsrechten verlenen. Het verloop van de niveaus over een langere periode maakt een beoordeling mogelijk van de ontwikkeling van de onderneming tot nu toe en geeft zo een prognose voor de toekomst. Zo biedt de geautomatiseerde informatiestroom met zijn digitale transparantie op lange termijn voordelen voor de gehele toeleveringsketen: vroegtijdige informatie voor de leverancier en betrouwbare bevoorrading voor de afnemer.

Reacties ({{comments.length}})

Dit artikel heft nog geen reacties. Schrijf de eerste nu!

{{getCommentAuthor(comment, "Anoniem")}} ({{comment.timestamp | date : "dd.MM.yyyy HH:mm" }})

{{comment.comment}}


Schrijf een reactie

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Ongeldig e-mailadres
Dit veld is verplicht
captcha
Dit veld is verplicht
Onjuiste captcha untranslated: 'Blog_SendComment_Error'