Petrol olmasaydı, yaşadığımız dünya çok farklı olurdu. Hayatımızın birçok alanında kullandığımız ürünlerin içinde petrol kullanılır. Her gün kullandığımız ürünlerin pek azının üretiminde petrol kullanılmamıştır. Ancak petrolün, çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılmadan önce içinde bulunan 500’den fazla bileşimden arındırılması gerekir. Bu ayrıştırma prosesleri petrokimya tesislerinde gerçekleşir. 80 GHz radar sensörler bu branşta geniş uygulama alanı bulurlar.

Petrokimya şirketleri, branşın çok farklı uygulamalarında gittikçe artan bir oranda 80 GHz radar sensörlerini proses denetimcisi olarak kullanmaktadırlar. Yüksek frekanslı seviye ölçüm sistemleri petrolün çıkarılmasından, nakliyesinden, gazının alınmasına ve tuzun giderilmesine kadar tüm süreç aşamalarında yerleşmiştir.

VEGA Ürün Sorumlusu Jürgen Skowaisa, sensörlerin petrokimya branşında böylesine yaygın bir şekilde yerleşmiş olmasının arkasında çok önemli bir neden bulunduğunu söylüyor: “Petrokimya  branşında ödün verilmeden yerine getirilmesi gereken en önemli şart proses emniyetidir. Sürekli yapılan ölçümlerden alınan değerler aktüel durumu gösterirken değerlerin kesinliği mutlaka şarttır, çünkü ölçümlerin doğruluğu tesisin daha güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.” Radar uzmanı Skowaisa sözlerine, ölçülen maddelerin genellikle yüksek yanıcı ve patlayıcı maddeler olduğunu, birçok malzemenin ölçüm sinyallerini yansıtma özelliğinin oldukça kötü olduğunu ekliyor. Örneğin metan, etan veya propan gibi sıvılaştırılmış gazların dielektrik sabiti 2’nin altındadır. Bu nedenle radar sinyallerinin yalnızca çok az bir bölümü yansıtılır.

Sert bir branşın şartlarını iyi anlamak

80 GHz sensörler VEGAPULS 64 ve VEGAPULS 69 petrol ve gaz sanayinin koşullarına istenen cevabı verir. Sensörler iyileştirilmiş odaklanma kabiliyeti ve yüksek dinamiği sayesinde hem sıvı hem de dökme malzemeleri ölçmeye elverişlidirler ve birçok üretim süreci için en önemli beklenti olan emniyet ve güvenilirliği sağlarlar. Cihazların basınca dayanıklı kapsüllü gövdesi ve dünya genelinde geçerliliği olan normlara göre sertifikalandırılmış olması patlamaya karşı gerekli koruma özelliklerini sunar. Sensörlerin bu özelliği, onları gaz ve tozlu ortamlarda patlama tehlikesi olan alanlarda kullanılmaya elverişli hale getirir. Sensörlerin petrokimya alanı için tipik varyantları mevcuttur: Kendinden güvenlikli Ex-ia ve basınca dayanıklı kapsüllenmiş Ex d. Yüksek frekanslı sensörler, temassız ve malzemeden bağımsız çalışırlar, sıvılardaki uygulamalarda -196 °C’den +200 °C’ye kadar olan sıcaklık aralıklarında sorunsuzca kullanılabilirler. Sayısız donanım olanakları bulunan 80 GHz radar sensörler, her türlü sert uygulama koşulu için ideal olduklarını kanıtlarlar. Petrol ve gaz sanayinin yanısıra koşulları çok sert ve zor olan birçok başka sanayi uygulamaları için de uygundurlar.