VEGA Envanter Sistemi sayesinde tank ve silolarda bulunan ölçüm cihazları artık tedarikçilerle doğrudan iletişim kurabilmekte ve malzeme ihtiyacını tam otomatik olarak zamanından önce iletebilmektedir. 

Vendor-Managed-Inventory (VMI) programı envanter denetiminde ve takviye malzeme güvenliğinde mutlaka olması gereken ekipmanlar arasında yer alır. Bir şirket içindeki ya da iki ortak şirket arasındaki otomatik bilgi akışı tedarikçi için erken gelen bir şeffaflık sağlamakta ve bu şekilde nihaî tüketici için malzemeye erişme güvenliğini de beraberinde getirmektedir. VEGA, tedarik zincirinde bir zamanlar zayıf olan bu noktayı etkili ve güçlü bir halka haline dönüştürmüştür. 

Tedarikçi, internet temelli yazılım sayesinde müşterilere yeterli stoku sürekli sağlama sorumluluğunu üstlenebilmektedir. Bu gerek kendi kaynak yönetimi, gerekse lojistik yönetim bağlamında kendisine daha büyük esneklik sağlamaktadır. Çünkü bu sayede artık müşteriden ihtiyacını doğru tahmin etmesi ve malzemesini zamanında sipariş etmesi talep edilmemektedir. Bu görev artık VEGA Envanter Sistemi'nindir. 

İleri yazılım sayesinde sırf stokların güncel ölçüm verilerine değil, aynı zamanda tüketim geçmişine ve deneyim değerlerine de ulaşılmaktadır. Kolay anlaşılan bir dizi analiz ve planlama aracı; ihtiyaç, stok ve teslimat planlamanın optimal olarak işlemesini sağlamaktadır.

 

» VEGA Inventory System Demo