Dünyanın sıvılar için 80 GHz frekansta çalışan ilk radar seviye sensörü VEGAPULS 64'ün piyasaya girmesiyle radar ölçüm teknolojisinde çığır açılmıştır.

18 ay önce piyasaya giren katı malzemelerin sürekli ölçümünde kullanılan VEGAPULS 69 sensörü büyük bir başarıya imza atmıştır. Sensör eskiden kullanılan 26 GHz düşük frekansı yerine bunun 3 katı yüksek bir verici frekansında ölçüm yapmaktadır. VEGA Grieshaber KG Radar Ölçüm Teknolojisi Ürün Müdürü Jürgen Skowaisa, ''Bu teknoloji piyasada kabul görmüştür – Piyasaya sunulduğundan beri VEGAPULS 69 tipinde 10.000'in üzerinde seviye sensörü satılmıştır,'' ifadelerini kullanmıştır. Bunlar özellikle zayıf yansıtma özelliklerine sahip malzemelerde, 120 m yüksekliğe kadar olan silolarda veya hatalı sinyale neden olan çok sayıda iç modülü silolarda kullanılmaktadır.

VEGAPULS 64, ölçüm teknolojisinde yüksek dinamiği ve daha iyi odaklanabilme kapasitesi ile sıvı uygulamalar için bu bahar piyasaya sürülecektir. Skowaisa: ''Düşük dielektrisite değeri ve zayıf yansıtma özelliklerine sahip malzemeler de eski radar sensörlerine göre yeni teknolojiyle çok daha iyi şekilde ölçülebilecektir“ diyerek cihazın önemini belirtmiştir. Işın çok daha iyi odaklanabilmesi sayesinde iç modüllere veya yapışkan maddelere teğet geçebilmektedir. Fazladan sadece bir hatalı sinyal belleğiyle bastırılabilen hatalı sinyaller güvenilir ölçümü etkilememektedir.

Skowaisa, cihazın diğer avantajlarını, ''Ayrıca cihaz çok küçük bir antene sahiptir. Bu da sadece ¾" büyüklüğündeki proses bağlantılarının kullanılmasına olanak sağlar – Bu büyüklükteki bir anten büyüklük itibariyle bir avroluk madenî paraya eşittir,'' sözleriyle ifade etmektedir. Yeni teknoloji sayesinde hazne dibindeki seviye de saptanabilmektedir. Bu da hem ilaç ve biyoteknik endüstrisinde kullanılan küçük haznelerde seviye tespitinin hem de motor yakıtı ihtiva eden büyük tankerlerde atık malzeme tespitinin yapılması açısından yeni perspektifler sunmaktadır. Hassasiyet, 30 m'lik ölçüm aralığında bile +/- 2 mm sınırlarındadır.

VEGAPULS 69 katı malzeme sensörünün büyük başarısı ve VEGAPULS 64'ün sıvı alanında piyasaya sunulması radar seviye ölçümünde olabilecek teknolojik gelişme yönünü belirlemektedir. Skowaisa, ''80 GHz frekansındaki radar ölçüm teknolojisinin önü açıktır“, diyerek tekniğe olan güvenini vurgulamaktadır.