TOP 100 yarışması 25. kez en yenilikçi orta ölçekli Alman firmalarını onurlandırıyor. VEGA Grieshaber KG, bu yıl en yenilikçi liderler arasında yer aldı. Sonucu TOP 100’ün baş mühendis Prof. Dr. Nikolaus Franke’nin analizi ortaya koydu. TOP 100’ün mentörü olarak Ranga Yogeshwar, Franke ve compamedia ile birlikte Schiltach’da bulunan şirketi 29 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen 5. Alman Orta Ölçekli Şirketler Zirvesi’ndeki ödül töreninde onurlandırdı. Şirket bağımsız seçim sürecinde 610 çalışanı ile birlikte özellikle “Yenilikçi iklim” ve “Yeniliği destekleyen üst yönetim” alanlarında yaptığı çalışmalarla ikna edici oldu.

Yönetiminin üçüncü neslinde olan ve 610 çalışanı bulunan aile şirketinde, bu gelişmelerin ilerletilmesi esas meseledir. Şirket Yöneticisi Isabel Grieshaber, yenilik çalışması ve uygun ekip birlikteliği bakımından doğru çerçeve koşullarını sağlamakta. Kendisi için oldukça önemli olan noktalar arasında yönetim çalışanlarının sosyal yetkinliklerinin olması; yeni fikirler için kendi alanlarında yeterli zamanı, mekanı ayırmaları ve güvenmeleri; bu fikirleri tarafsız şekilde kontrol etmeleri bulunuyor. “Yanal düşünme”, çalışanların kendi alanlarında etraflarına tam anlamıyla bakmaları ve yenilikleri dile getirmeleri için tüm özgürlükleri saklı halde fikir bulmalarına yönelik bir girişimdir. Kara Orman’da bunun sonucu olan gelişme süreçleri, bilinçli olarak klasik yönetim yapısında olduğu gibi uygulanmaz; aksine ilgili fikir verici tarafından disiplinler arası ve çoğunlukla da kültürler arası takımlarda geliştirilir. Burada istatistiklerin ve çoğunlukla da gerçekçi olmayan proje planlarının yerine uzun yıllara dayanan deneyime, kişisel motivasyona ve kalifiye fikir vericilerin yüksek yetkinliklerine güvenilen bir sistem söz konusudur.