Kimya endüstrisinde diğer endüstrilere göre daha küçük silolar kullanılmaktadır. Bu da depo ve haznelerde hacmin otomatik olarak düşmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte operatörler için pilot fabrikalarda olduğu kadar başka küçük tesislerde de radar seviye ölçüm tekniğini kullanmak büyük sorun olmuştur. Özellikle sensörün blok aralığı, antenlerin büyüklüğü ve tasarımı ayrıca hazne dibinde kalan ürünlerin ölçümlerinin güvenilir olmaması gibi nedenler, tartım tekniğinin ya da basınç transmitterlerinin kullanılmasına yol açmıştır.

Dünyanın sıvılar için 80 GHz’te çalışan ilk radar seviye sensörü olan yeni VEGAPULS 64'te anten sistemi proses bağlantısına entegre edilebilmektedir. Anten haznenin içine sarkmadığı için proses bağlantısının hemen yanından ölçüm yapılması mümkündür. Yeni radar sensörü tüm hazne hacmini dikkate aldığından, ölçüme daha büyük esneklik sağlamaktadır.

Çok iyi odaklanabilen ölçüm ışını sayesinde serpantin bulunan haznelerde de mikserlerde de kullanım bariz şekilde kolaylaşmıştır (80 mm büyüklüğünde bir antende verici sinyalinin açıklık açısı büyüklüğü 3°’dir). VEGAPULS 64'ün diğer bir avantajıysa, özellikle yapışkan maddelerde kondens oluşumunda, köpükte veya çalkantılı yüzeylerde ölçüm güvenliğinin yüksek olmasını sağlayan büyük dinamik aralığıdır.

Temassız ölçüm yapan radar seviye ölçüm tekniği geçtiğimiz yıllarda kimya endüstrisinde çok sayıda uygulamada kullanılmıştır. Sıcaklık, basınç veya yoğunluk gibi proses etkilerinden bağımsız olması radar tekniğinin avantajıdır. Yeni VEGAPULS 64 ile tank içi ekipman bulunan uygulamalarda dahi seviye tespiti yapılabilmektedir.