VEGA Grieshaber KG, sıvılar için 80 GHz frekansında ölçüm yapan ilk radar seviye ölçüm cihazı VEGAPULS 64'ü piyasaya sürmektedir. 

Bununla radar ışınının daha iyi odaklanması mümkün olmaktadır. Hazne içinde serpantin veya mikserlerin olması gibi zorlu durumlarda dahi güvenilir ölçüm yapmak bariz şekilde kolaylaşmıştır.

Radar sensörlerinde dinamik aralığın büyüklüğü arttıkça sensörlerin kullanım spektrumu da genişler ve ölçüm güvenliği artar. Şu ana kadar sıvı uygulamaları için VEGAPULS 64'ünküne benzer bir dinamik aralıkta radar sensörü piyasaya sürülmemiştir. Böylece düşük yansıtma özellikli yani dielektrisite değeri düşük olan maddeler yeni radar sensörle şuana kadar olan sensörlerden daha iyi ölçülebilmektedir. Ayrıca köpüklenmede de, aşırı çalkantılı dolum malzemesi yüzeylerinde de, yoğuşma veya antene yapışan maddelerde de ölçüm güvenliği  arttığından VEGAPULS 64 daha güvenilir ölçüm yapmaktadır. Hassasiyet, 30 m'lik ölçüm aralığında dahi +/- 2 mm sınırlarındadır..

Yeni VEGAPULS 64 radar seviye sensörü kimya endüstrisinde geniş bir alana hitap ettiği gibi -hijyenik malzemeleri ve yapısı nedeniyle – ilaç ve gıda endüstrisine de hitap etmektedir. Bu konu kapsamında 3A ve EHEDG onayları pazara girmeye hazırdır. Sensör, yapısal olarak küçük anteni (en küçük modelinin çapı 1 avro değerindeki madeni para kadardır) ve buna paralel küçük proses bağlantısı sayesinde de dar mekanlarda kullanım için iyi bir alternatif olmaktadır.

Sensörler bu özellikleri ile mineral yağ endüstrisi uygulamalarının yanı sıra yakın zamana kadar yer olmadığından radar seviye ölçüm tekniği kullanılamayan teknik tesislerde ve laboratuvar tesislerinde de kullanım imkanı bulmaktadırlar.

Daha fazla bilgi için: