Kapat

Çakıl yatağı filtreleri

Çakıl yatağı filtrelerinde basınç ölçümü

Proses verileri

Ölçüm işlemi:
Basınç ölçümü
Ölçüm yeri:
Filtre tankı
Ölçüm aralığı:
+3 bar
Malzeme:
Ham su
Proses sıcaklığı:
+2 … +15 °C
Proses basıncı:
0 … +3 bar
Proses koşulları:
Filtre malzemesindeki kum ve taş parçacıkları

Uygulama sahasi

Kum ve çakılla doldurulmuş filtrelerde filtreye asılı kalan parçacıkların temizlenmesi gerekir. Su, basınç kullanılarak filtre yatağından geçirilir. Bu işlem sırasında kir parçacıkları filtre malzemesinde kalır. Filtrenin kiri elektronik fark basınç ölçümü ile denetlenir. Filtre kirlendiğinde otomatik bir temizleme işlemi devreye sokulur.

Yararlari

Güvenilir
FDA ve EC 1935/2004'e uygun onaylı malzemeler ile ülkelere özel içme suyu uygunluk onayları bulunan sensörler
Ekonomik
Optimum debi
Kullanıcı dostu
Tesisatın işletimi sırasında yapılabilen fonksiyon testi


Uygulamayı kaydet

Uygulamayı PDF olarak kaydet.

PDF Indir

Endüstri broşürleri

Içme suyu endüstrisinde kullanılan seviye ve basınç ölçüm teknolojileri

Indir