Kapat

Telefonla danışma

Bir uzmanla mı konuşmak istiyorsunuz? İhtiyacınıza en uygun sensörü mü arıyorsunuz? O halde bizi arayın. Ürün seçiminde size yardımcı olalım.

Aşağıdaki santral numarası ile VEGA bölge temsilcinize bağlanabilirsiniz:

+90 216 600 01 00

Servis hattı

Servis hattımız yedi gün 24 saat hizmetinizdedir. Servis hattımız sadece normal tarife üzerinden ücretlendirilmektedir:

+49 1805 85 85 50

Toplam sapmanın hesaplanması

Bir basınç ölçüm transmiterinin toplam sapması, uygulama pratiğinde beklenen maksimum ölçüm hatasını belirtir. DIN 16086 standardı, toplam sapmayı Ftotal temel kesinlik Fperf ile uzun süreli stabilitenin Fstab toplamı olarak tanımlar:

Ftotal = Fperf + Fstab

Temel kesinlik Fperf sıfır sinyali ve çıkış aralığının termik değişimlerinin FT ölçüm sapması FKl ile toplamından oluşur:

Fperf = √((FT)2 + (FKl)2)

Bu tanım, öncelikle HART, Profibus PA veya Foundation Fieldbus üzerinden alınan dijital sinyal çıkışları için geçerlidir. Söz konusu olan 4 … 20 mA çıkışı olduğunda bu hesaplamaya elektrik çıkışının termik değişimi Fa da dahil olur:

Fperf = √(( FT)2 + (FKl)2 + (Fa)2)

Daha iyi anlaşılması için formül kısaltmaları aşağıda bir liste halinde sunulmuştur:

Ftotal: toplam sapma
Fperf: temel kesinlik
Fstab: uzun süreli dayanıklılık
FT: sıfır sinyali ve çıkış aralığının termik değişimleri (sıcaklık hatası)
FKl: ölçüm sapması
Fa: elektrik çıkışının termik değişimi

Ölçüm için oluşturulan koşullarda klasik ölçüm (solda) ile elektronik fark basınç ölçümünün (sağda) karşılaştırılması.

Basınç altında bulunan bir tankta yapılan bu seviye ölçümü örneğinde, klasik ölçüm ile elektronik fark basınç ölçümü arasındaki farklar basit bir şekilde gösterilecektir. Hesaplama, yukarıda açıklanan DIN 16086 temelinde yapılmıştır.

Yukarıdaki tablo, elektronik fark basınç ölçümünün özellikle büyük sıcaklık farklarında daha yüksek ölçüm kesinliği sunduğunu göstermektedir. Bu, yüksek bir turn down söz konusu olduğunda dahi geçerlidir. Ancak bu aynı zamanda, klasik fark basınç ölçümünde turn down ve ölçüm kesinliğinin –en azından küçük sıcaklık farklarında– basınç koşullarından bağımsız olduğunu da göstermektedir.