Kapat

Yıkama tesisinde atık hava temizliği

Uygulama sahasi

Silikon plakalar, sıvı maddeler ile yapılan kimyasal temizlik sırasında istenmeyen azotlu gazlar oluşturur. Oluşan bu gaz miktarının yasal sınırları aşmaması için kirli havanın hava arıtma sisteminde temizlenmesi gerekir. Baca gazı temizleyiciler temizlik işleminde en önemli adımdır. Yıkama sıvısı, bir pompa istasyonu ile devreye pompalanır ve hava kirleticileri sıvıya bağlayabilmek için gaz yıkayıcı içine yavaş yavaş püskürtülür. Kirletici yüklü olan yıkama sıvısı periyodik olarak temiz su ile değiştirilir. Depolama tankı içerisindeki yıkama sıvısı seviyesi sürekli olarak izlenmeli ve proses esnasında sabit tutulmalıdır. Seviye ölçüm değerlerinin güvenilir olabilmesi için yıkama sıvısının karışım oranının yanı sıra buhar ve tanktaki yoğunlaşmadan bağımsız olması gerekir.

Önerilen ürünler


Uygulamayı kaydet

Uygulamayı PDF olarak kaydet.

PDF Indir