Zie meer informatie!

Het volledige zicht – ondanks condensaat!

Voor de nieuwste generatie radarsensoren is condensaat geen punt. De VEGAPULS 64 meet nauwkeurig het niveau van vloeistoffen en wordt niet beïnvloed door condensaat of aangroei op de antenne. Hij beschikt over de kleinste antenne in zijn soort en overtuigt door zijn unieke focussering. Gewoon wereldklasse!

Hoe werkt dat?

Hoge chemische resistentie en lange levensduur door volledig afgesloten PTFE-antenne

Vieze omstandigheden – en wat dan nog?

Het antennesysteem van de VEGAPULS 64 is afgesloten met PTFE of PEEK. Daardoor ontstaan er geen holle ruimten waarin medium zich kan ophopen. Het oppervlak van het materiaal wordt met diamantgereedschap zeer fijn gepolijst, zodat media veel minder makkelijk kunnen aangroeien. Daarnaast onderdrukken speciale softwarealgoritmen de storingen die door aangroei op het antennesysteem ontstaan. Door het grote dynamische bereik van de sensoren wordt de signaaldemping door productaangroei grotendeels gecompenseerd. Zo kan ook bij verontreinigingen op de sensor het niveau betrouwbaar worden gemeten.

Uw voordelen

  • Hoge meetbetrouwbaarheid, ook bij productaangroei als de installatie in werking is
  • Meting onafhankelijk van condensaatvorming en snelle beschikbaarheid na reinigingscycli
  • Contactloze meting maakt een onderhoudsvrije werking mogelijk
Geoptimaliseerde signaalverwerking maakt de VEGAPULS 64 immuun voor aangroei.

Een radarsignaal dat bijna even goed focusseert als een laser!

De nieuwste toptechnologie van de marktleider: de grote kracht van de VEGAPULS 64 is zijn unieke focussering. Daardoor kan het radarsignaal vrijwel op de punt nauwkeurig op de vloeistof worden uitgericht, langs ingebouwde obstakels zoals verwarmingsspiralen en roerwerken. Deze nieuwe generatie niveausensoren is ongevoelig voor condensaat en aangroei en is uitgerust met de kleinste antenne in zijn soort. Gewoon wereldklasse!

Hoe werkt dat?

Zeer goede signaalfocussering maakt gebruik ook in beperkte ruimten mogelijk

Focus op niveau

De VEGAPULS 64 werkt met een zendfrequentie van 80 GHz. Dat betekent bij een antenne van 80 mm een openingshoek van slechts 3°. De radarsensor ontvangt alleen maar eenduidige reflecties van het te meten medium. Daardoor is de meting nog zekerder en betrouwbaarder.
Ter vergelijking: bij een traditionele radarsensor met een zendfrequentie van 26 GHz is de openingshoek bij een antenne van dezelfde grootte ca. 10°. Door de veel bredere signaalstraal veroorzaken roerwerken, ingebouwde obstakels of aangroei tegen de tankwand storingen die ten koste kunnen gaan van het meetresultaat.

Uw voordelen

  • Veel eenvoudigere inbedrijfstelling, ook bij complexe tankgeometrieën
  • De betere focussering verhoogt de meetbetrouwbaarheid over het gehele meetbereik
  • Hoge nauwkeurigheid, ook bij montage vlakbij de tankwand
Een radarsignaal van 80 GHz detecteert alleen het product. Een radarsignaal van 26 GHz detecteert ook ingebouwde obstakels en roerwerken.

De grootste voor kleine tanks!

Soms is kleiner gewoon beter. Bijvoorbeeld wanneer het niveau van vloeistoffen in kleine tanks contactloos moet worden gemeten. Met de kleinste antenne in zijn soort is de VEGAPULS 64 daarbij eenvoudigweg de grootste! Ook qua focussering, ongevoeligheid voor condensaat en aangroei is de nieuwe radarsensor een hele grote. Gewoon wereldklasse!

Hoe werkt dat?

De kleinste antenne ter wereld: procesaansluitingen vanaf ¾"-schroefdraad

Klein maar fijn

De VEGAPULS 64 werkt met een zendfrequentie van 80 GHz. Dat is een factor drie hoger dan de tot nu toe gangbare technologieën. Daarom kunnen het antennesysteem en de procesaansluiting ook een factor drie kleiner worden uitgevoerd.
Daardoor wordt de radarmeettechniek voor een veel breder toepassingsspectrum interessant. Bestaande tanks met kleine procesaansluitingen kunnen zonder dure modificaties worden uitgerust met radarsensoren.

Uw voordelen

  • Eenvoudige installatie achteraf in bestaande installaties, zonder modificaties
  • Schroefdraad, flens en hygiënische aansluitingen voor de meest uiteenlopende branches
Met zijn compacte sensorconstructie en procesaansluitingen vanaf ¾"-schroefdraad is de VEGAPULS 64 geschikt voor kleine tanks.

Zie meer informatie!

Het perfecte meetinstrument voor uw toepassing. Wij adviseren u graag bij uw instrumentkeuze.

Productbrochure

De radarsensor voor vloeistoffen VEGAPULS 64