Sluiten
email public

VEGAFLEX: meting van niveau en interface met geleide radar

Voor de niveaumeting met geleide radar worden radarimpulsen langs een kabelsensor of staafelektrode geleid en door het productoppervlak weerkaatst. De meetsonde van de TDR-sensor zorgt ervoor dat het signaal ongestoord het product bereikt. Met deze meetmethode worden vloeistoffen, vaste stoffen en interfaces in vloeistoffen gemeten.

TDR-sensoren meten betrouwbaar, ook bij:
 • Stoomontwikkeling
 • Druk- en temperatuurschommelingen
 • Stofontwikkeling en lawaai
 • Aangroei en condensaatvorming

Stap voor stap naar de juiste sensor

Wat wilt u meten?

{{selection.Description}}

Producten
Functie
Toepassingen
PRO
VEGAFLEX 81

VEGAFLEX 81

Universele TDR-sensor voor alle soorten vloeistoffen

Productdetails
PRO
VEGAFLEX 82

VEGAFLEX 82

Universele TDR-sensor voor lichte stortgoederen

Productdetails
PRO
VEGAFLEX 83

VEGAFLEX 83

Voor agressieve media of de hoogste hygiëne-eisen

Productdetails
PRO
VEGAFLEX 86

VEGAFLEX 86

Voor de extreemste procesomstandigheden

Productdetails
VEGAPASS 81

VEGAPASS 81

Productdetails

Welke begrippen worden gebruikt in combinatie met 'geleide radar'?

Voor de meetmethode 'geleide radar' bestaan meerdere begrippen, die allemaal hetzelfde betekenen:

 • Geleide radar met looptijdmeting
 • Time Domain Reflectometry (TDR), TDR-sensoren, TDR-meting
 • Geleide microgolf
 • Guided Wave Radar (GWR) GWR-meetversterker, GWR-meting

Hoe werkt de niveaumeting met TDR-sensoren (= geleide radarsensoren)?

Of de TDR-sensor nu vloeistoffen of vaste stoffen meet: een gebundelde radarimpuls verplaatst zich van de sensor langs de metallische sonde (staaf, kabel of coaxiaalsonde), reflecteert op het medium en keert terug naar de sensor.

De technologie van de geleide radar lijkt qua opbouw en bediening op die van de contactloze radar. TDR-sensoren worden gewoonlijk aan de bovenzijde van een tank geïnstalleerd, waarbij zich aan de binnenkant van de tank een sonde bevindt (vaak golfgeleider genoemd) die met het medium in het inwendige van de tank in contact komt. De sensor stuurt een gebundelde radarimpuls langs de sonde, die vervolgens het medium bereikt, wordt teruggekaatst en weer langs de sonde naar de sensor terugkeert. De in de sensor geïntegreerde elektronica gebruikt vervolgens de looptijd van de impuls om de afstand te berekenen. Deze afstand komt overeen met een niveaumeting. 

Een sensor op basis van geleide microgolven is een voorbeeld van een geleide radar met looptijdmeting (Time Domain Reflectometry = TDR). Een TDR-sensor meet reflecties langs een geleider – in dit geval de sonde die de radarimpuls geleidt.

 
 

Welke voordelen bieden geleide radarsensoren?

De meettechnologie op basis van geleide radar is ideaal voor een groot aantal verschillende toepassingen, omdat de technologie ongevoelig is voor veranderingen in de

 • druk,
 • temperatuur en
 • soortelijke massa

Instellen van de TDR-sensor gaat eenvoudig en betrouwbaar en maakt de inbedrijfstelling en montage achteraf vrijwel moeiteloos. Naast het niveau kunnen geleide radarsensoren de grensvlakken van vloeistofinterfaces meten. Dit heet interfacemeting.

Een groot voordeel van radarinstrumenten met geleide microgolven zijn hun uitstekende prestaties in toepassingen waarin sprake is van schuim. De sterk gefocusseerde radarimpuls maakt een zeer nauwkeurige en continue meting door schuim mogelijk, met name op plaatsen waar andere niveaumeettechnieken in dergelijke moeilijke toepassingen niet goed of helemaal niet werken.

Geleide radarsensoren zijn ook de beste oplossing bij niveaumeting in standpijpen of bypass-systemen.

 

💡 Radar vs. Guided Radar (TDR) – What are the differences between the two measuring methods?

We need your consentThis content is provided by an external provider. If you activate the content, personal data may be processed and cookies set.

Wat zijn de meest frequente toepassingen voor TDR-sensoren?

Geleide radar is uiterst veelzijdig en is in vrijwel alle industrieën te vinden. In bitumen of in vloeibaar gas, in opslagcontainers of in standpijpen, in doseertanks of in grote tankinstallaties – geleide radar meet het niveau of de interfaces van vloeistoffen zeer betrouwbaar en nauwkeurig. De gefocusseerde microgolfenergie die de TDR-sensoren uitzenden, maakt een nauwkeurige meting mogelijk van zwak reflecterende vloeistoffen, ook bij veeleisende procesomstandigheden zoals:

 • Condensaat
 • Aangroei
 • Schuim

TDR-niveausensoren worden in elke vorm van stortgoedtoepassingen ingezet voor metingen, van cement tot graan. Het meetprincipe is ongevoelig voor stof dat tijdens het vullen in enorme hoeveelheden ontstaat en wordt niet beïnvloed door sterke temperatuurschommelingen.