Sluiten
email public

VEGA Inventory System

VEGA biedt een systeem voor optimaal voorraadbeheer: VEGA Inventory System.

Gegevensverzameling, visualisering en leveringsplanning vormen de centrale elementen van een succesvolle voorraadbewaking.
Een essentiële rol is daarbij weggelegd voor het samenspel tussen meettechniek en software.

1. Verzamelen van meetwaarden

Exacte meetwaarden vormen de basis van een geoptimaliseerde voorraadbewaking. VEGA-sensoren en -meetversterkers voor het meten van niveau en druk waarborgen de betrouwbare vastlegging van deze meetgegevens.

2. Visualisering van de meetgegevens

In de vorm van staafdiagrammen en tanksymbolen heeft de gebruiker zijn actuele voorraden altijd in beeld.

3. Leveringsplanning

Functies zoals een internetkaart met tanklocaties en hun status, een kalenderfunctie voor de planning van levertijd en -hoeveelheid, alsmede een verbruiksprognose maken een geoptimaliseerde planning van de vraag en de leveringen mogelijk.

Meer informatie

Demoversie testen

Demo starten

Brochure

Nu downloaden

VEGA Inventory System kan worden ingezet in de volgende toepassingsscenario's:


1. Voorraadbewaking binnen een onderneming

Met dit model wordt het VEGA Inventory System binnen een onderneming gebruikt om op een of meer locaties de eigen voorraden te bewaken en te beheren. Met de software kan bovendien de bevoorrading van grondstoffen tussen de hoofdlocatie en filialen optimaal worden gecoördineerd.

Voordelen
 • Snelle toegang tot actuele en historische verbruiksgegevens
 • Kostenbesparende productie- en voorraadplanning
 • Toegenomen efficiëntie van de bedrijfsprocessen
 • Kostenbesparing door geoptimaliseerde logistiek

2. Verzorging van de voorraden door de leverancier

Bij dit model draagt de klant de verantwoordelijkheid voor het bewaken en aanvullen van zijn voorraden volledig over aan de leverancier. Via het VEGA Inventory System geeft hij zijn leverancier toegang tot de realtimevoorraadgegevens van zijn tanks en silo's.


Voordelen voor de leverancier
 • Snelle toegang tot actuele en historische verbruiksgegevens van de klant
 • Kostenbesparende productie- en voorraadplanning in de eigen onderneming
 • Toegenomen efficiëntie van de eigen bedrijfsprocessen
 • Kostenbesparing door geoptimaliseerde logistiek
 • Verbeterde klantrelaties en langjarige klantenbinding

Voordelen voor beleverde klanten
 • Leveringszekerheid: geen 'out of stock'-situaties en dure spoedbestellingen meer
 • Voorkoming van productiestilstanden
 • Kostenbesparing door lagere beheerskosten
 • Meer efficiëntie dankzij automatisering
 • Concentratie op de corebusiness

Voor een overzichtelijke weergave van alle voorraden en hun status heeft de gebruiker twee grafische weergaven tot zijn beschikking.

VEGA-Inventory-System

Tabelweergave

VEGA-Inventory-System

Grafische weergave

Bovendien bieden verschillende filterfuncties een snel overzicht over de vraag, naar keuze op producttype, niveaustatus, alarmfase of andere factoren.

Om in één oogopslag te kunnen zien waar de voorraden zich nog in de groene zone bevinden, waar binnenkort een levering nodig is (geel) en waar dringend moet worden bevoorraad (rood), wordt het principe van de stoplichtkleuren in alle functies van het programma consequent doorgevoerd.

Met het VEGA Inventory System en de zich daarin bevindende beheerderstools wordt de planning van leveringen efficiënt en eenvoudig.

 • Leveringsplanning: welke chauffeur brengt wanneer, met welke auto, hoeveel van welk product waarheen?
 • Prognose van verloopschema en verbruik: overzicht over de voorraadgegevens uit het verleden en berekening van een verbruiksprognose
 • Dynamische internetkaart: actueel overzicht over de locaties van de tanks/silo's en hun status.

Niveaumeting in de strooizoutsilo

In de winter moet er bij sneeuw en ijs worden gestrooid om ervoor te zorgen dat het verkeer veilig kan blijven rijden. Het daarvoor benodigde strooizout wordt opgeslagen in silo's en van daaruit in de strooiwagens gevuld. Voor optimale en voldoende voorraden strooizout is een betrouwbare niveaumeting vereist. De niveaugegevens worden aan de centrale doorgegeven. 

› Naar de toepassing

Niveaumeting in dieseltanks

Om ervoor te zorgen dat er steeds voldoende brandstof voor het wagenpark beschikbaar is, is een nauwkeurige meting van de tankinhoud een belangrijke voorwaarde voor de planning en de logistiek. Voor optimale voorraden is een betrouwbare niveaumeting vereist.

› Naar de toepassing


Sluiten