Kapat

Kireç sütü boru hattı

Kireç sütü yoğunluğu ölçümü

Proses verileri

Ölçüm işlemi:
Yoğunluk ölçümü
Ölçüm yeri:
Boru hattı
Ölçüm aralığı:
0,3 m
Malzeme:
Kireç sütü
Proses sıcaklığı:
-40 … +50 °C
Proses basıncı:
+1 … +3 bar
Proses koşulları:
Kireç sütünün yoğunluğunun hassas ölçümü

Uygulama sahasi

Yıkama kulesine (sönümleyici) ulaşan baca gazı burada soğutulmaya devam edilir. Baca gazına burada direkt kireç sütü (alçı taşı süspansiyonu) püskürtülerek baca gazı SO2'den temizlenir. Bu reaksiyonda kalsiyum sülfat oluşur ve sönümleyicinin toplama haznesine çöker. Bu işlemde kireç sütünün (alçı taşı süspansiyonu) belirli bir yoğunlukta kalması, baca gazının kükürdünün etkili bir şekilde giderilmesi için çok önemlidir. Yoğunluk ölçümünde yaygın olarak radyometrik ölçüm yöntemi kullanılır.

Yararlari

Güvenilir
SIL onaylı olduğundan en yüksek emniyeti sunar
Ekonomik
Güvenli yoğunluk ölçümü tesisin kesintisiz çalışmasını sağlar
Kullanıcı dostu
Temassız ölçüm bakım gerektirmez

Önerilen ürünler


Uygulamayı kaydet

Uygulamayı PDF olarak kaydet.

PDF Indir

Endüstri broşürleri

Enerji üretimi için seviye ve basınç ölçüm teknolojisi

Indir