Kapat
email public

Seviye Şalteri - Sınır Seviye Tespitinde Ölçüm Yöntemleri

Sınır seviye tespiti yapılırken, sürekli seviye ölçümünde olduğu gibi her bir seviye yüksekliği ölçülmeyecekse, bir sınır seviye şalterinin yardımıyla önceden belirlenen bir yükseklik saptanır. Bir anahtarlama komutu taşıma bantları veya pompalar gibi doldurma kurulumlarını çalıştırır veya durdurur. Bineer bir sinyale döndürülmüş sınır seviye şalterleri bir proses kontrolüne entegre edilebilirler. 
Sınır seviye tespitleri sıvılarda, macunlarda, tozlarda veya kaba döküm malzemelerinde yapılabilir.
Sınır seviye tespiti için tipik uygulamalar şunlardır:
Proses tanklarında, depolama tanklarında, silolarda veya boru tesisatlarında
 • Minimum veya maksimum tespiti
 • Kaçak denetimi
 • Taşma güvenliği

Adım adım uygun sensöre doğru

Ölçmek istediğiniz malzeme nedir?

{{selection.Description}}

Ölçüm yöntemi
Fonksiyon
Uygulamalar

Seviye Şalteri - Sınır Seviye Tespitinde Ölçüm Yöntemleri

Titreşim

VEGASWING, VEGAVIB, VEGAWAVE: Titreşimli sınır şalteri ile sınır seviye ölçümü
Titreşimli Seviye Şalteri ile Limit Seviye Ölçümü

Kapasitif

VEGACAP, VEGAPOINT: Kapasitif sınır şalteri ile sınır seviye ölçümü
VEGACAP, VEGAPOINT: Kapasitif sınır şalteri ile sınır seviye ölçümü

Kondüktif

 VEGAKON, EL: Kondaktif sınır seviye sensörü ile sınır seviye tespiti
VEGAKON, EL: Kondaktif sınır seviye sensörü ile sınır seviye tespiti

Radar

VEGAMIP: Mikrodalga bariyeriyle sınır seviye tespiti
VEGAMIP: Mikrodalga bariyeriyle sınır seviye tespiti

Radyasyon temelli

PROTRAC: Radyometri ile sınır seviye tespiti
PROTRAC: Radyometri ile sınır seviye tespiti

Sınır Seviye Tespiti İçin Sınır Seviye Şalteri

Sürekli seviye ölçümü Sınır seviyesi tespiti

Sınır seviye tespitinde; sınır seviye şalteri bir tankın, bir silonun veya bir haznenin içinde önceden belirlenip tanımlanmış seviyeye ulaşılıp ulaşılmadığını denetler. Anahtarlama komutu, konveyör bandı veya pompa gibi doldurma tertibatını açar ya da kapar. Sınır seviye şalterleri, ikili sinyale dönüştürülen anahtarlama komutu üzerinden proses kontrolüne dahil edilirler. 
Sınır seviye tespiti için hangi ölçüm yöntemleri mevcuttur?

Sınır seviye tespiti aşağıda belirtilen ölçüm prensipleri ile yapılabilir:

Hangi ölçüm prensibinin kullanılması gerektiği, sınır seviye şalterinin nereye kurulacağına bağlıdır. Uygulamanız için hangi sensörün doğru sınır seviye sensörü olduğunu seçerken size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

VEGA sınır seviye şalteri hangi avantajları sunar?

Kısa teslimat süreleri

VEGA’nın sunduğu tüm sınır seviye şalterlerinin müşterilerinin gereksinimlerine göre hazırlanıyor olmasına rağmen VEGA sensörleri birkaç gün içinde teslim edilir. 

Kolay montaj

Sınır seviye sensörlerinin kurulumu son derece esnektir, her türlü montaj konumu için elverişlidirler. 

Uzun hizmet ömrü

Sensörlerin sağlam mekanik yapısı; güvenli, arızasız ve bakım gerektirmeyen bir kullanım ve uzun bir çalışma ömrü garanti eder.

Sınır şalterleri nerelerde kullanılabilir?

Proses endüstrisinde sınır seviye tespiti yapılan tipik kullanım yerleri şunlardır:

 • Proses tankları
 • Depolama tankları
 • Silolar
 • Boru hatları
 • Taşma havuzu

Sınır şalterleri buralarda şu görevleri üstlenirler:

 • Dolu bildirimi ya da taşma güvenliği: anahtarlama komutu doldurma işleminin sonlandırılmasını kontrol eder
 • Boş bildirimi:  anahtarlama komutu doldurma işleminin başlatılmasını kontrol eder
 • Pompalarda kuru çalışma koruması
 • Sızıntı denetimi
 • Yağ/su denetimi
 • Köpük denetimi
 • Arayüz denetimi

Ölçülen malzemeler genellikle şunlardır:

 • Sıvılar
 • Macun kıvamında olan malzemeler
 • Çimento, un ve benzeri hafif dökme malzemeler
 • Çakıl, moloz ve benzeri ağır dökme malzemeler
 • Köpük
We need your consentThis content is provided by an external provider. If you activate the content, personal data may be processed and cookies set.

Limit şalterleri hangi talepleri yerine getirmelidir?

Cihazların üretiminde ve daha sonraki işlemlerinde gözetilen en önemli hedef ürün kalitesinin değişmeden sürekli aynı kalmasıdır. Bu hedefe ulaşmaktaki en önemli faktör, kullanılan ölçüm teknolojisine yöneltilen, branştan branşa değişebilen yüksek beklentilerdir. VEGA, her tür uygulamaya uyacak bir sınır seviye sensörü mutlaka sunar:

Ölçüm prensibine ve sensör konfigürasyonuna bağlı olarak VEGA sınır seviye sensörleri aşağıdaki alanlarda da kullanılabilir:

 • Patlama tehlikesi olan alanlarda ve güvenlik bütünlüğü seviyesindeki (SIL2) tesislerde
 • Kimyasal agresif malzemelerde
 • Aşındırıcı ve yapışma oluşturan malzemelerde
 • Sertifikalı malzemeleri ve proses bağlantıları sayesinde gıda, ilaç ve eczacılık sektörünün yüksek hijyenik koşulların yerine getirilmesi gereken uygulamalarında
 • Aşırı sıcaklık ve aşırı basınç koşullarında