Kapat

Yakıcı Hava Borusu

Yakıcı hava miktarının ölçümü

Proses verileri

Ölçüm işlemi:
Fark basınç ölçümü
Ölçüm yeri:
Boru tesisatı
Ölçüm aralığı:
0 … 30 mbar
Malzeme:
Hava ve toz kömür
Proses sıcaklığı:
+200 … +400 °C
Proses basıncı:
0 … 1 bar
Proses koşulları:
Küçük ölçüm aralıkları, yüksek sıcaklıklar

Uygulama sahasi

Kömür yakıtlı enerji santrallerinde optimum yanma prosesinin sağlanabilmesi için yakıcılara giden borulardaki hava miktarının gözlemlenmesi gerekmektedir. Hava borusunun venturi doğrusu düşen basıncın milibarlarla tanımlandığı bir dar kanaldır. Fark basınç transmitteri, ölçüm profilinden, düşen basıncı tam olarak ölçerek bu değerlerden hava miktarını saptayabilmektedir.

Yararlari

Güvenli
Yakıcı hava miktarının güvenilir ölçümü
Tasarruflu
Tam miktar kontrolü
Kolay
Kolay devreye alma

Önerilen ürünler


Uygulamayı kaydet

Uygulamayı PDF olarak kaydet.

PDF Indir

Endüstri broşürleri

Enerji üretimi için seviye ve basınç ölçüm teknolojisi

Indir