Kapat

Radar sensör VEGAPULS 69 ambarda ağaç talaşı seviye ölçümünde başarıyla kullanılıyor

Tesisi ziyaret eden VEGA servis ekibi için tesisi görmek son derece etkileyiciydi. VEGA’dan sensörlerinin Kuzey ve Orta İtalya’nın en büyük biyokütle tesislerinden birinde biyokütle stoğunu ölçmesi isteniyordu. Bu işlem şimdiye dek santral personeli tarafından yapılıyordu. Bando d’Argenta (FE) biyokütle santrali, yaklaşık 21 MW’lık gücü ve ürettiği %25 net elektrik kapasitesi ile kendi sınıfının en verimlilerinden biri olarak kabul ediliyor. Santral, F2i Grubu’nun bir yavru şirketi olan San Marco Bioenergie SpA tarafından işletiliyor. Yıllık ürettiği 176 bin MWh hacmindeki enerji, 27 bin kişinin enerji ihtiyacına denk düşmekte.

Biyokütle santrali, kızgın buharla çalışan iki özdeş hattan oluşmaktadır. Ayrıca bir buhar türbini, bir elektrikli jeneratör ve atmosfere karışan emisyonu indirgeme sistemleri bulunmaktadır. Bu sistemlerde, çeşitli filtreler, DeNox sistemleri, üre ve bikarbonat enjeksiyonları olan seçkili tezgensiz indirgeme (SCNR) tesisi yer almaktadır. Yakılan biyokütle bitkisel kaynaklıdır. Bunlar genellikle özel olarak yetiştirilen bitki artıklarından ve orman ve kavak ağaçlarının budanmasından elde edilmektedir.
Tesisin zorluklarından biri, devasa boyutlardaki biyokütle ambarıydı. Biyokütle stok miktarını şimdiye dek San Marco Bioenergie SpA personeli gözle yapılan tahminlerle kontrol ediyordu. Bu işlem, üstü açık ambarlarda bir tekerlekli yükleyicinin biyokütleyi gerektiğince yaymasıyla yapılıyordu. Bu iş, belli bir deneyim gerektiriyordu. Ancak ne kadar biyokütle kullanıldığı, yapılan ikmalin yetip yetmeyeceği veya hangi süre için yeteceği daima bir tahminden ibaretti.

 

VEGAPULS, ölçüm sonuçlarını güvenilir bir şekilde bildiriyor.

Bu yöntem uzun yıllar boyunca işlemeye devam etti, ancak iki açıdan tam olarak tatmin edici değildi. Birincisi, biyokütle ambarının kapasitesi tam olarak kullanılamıyordu. Ambarın taşmasını önlemek için sürekli ambar hacminin altında dolduruluyordu. İkincisi ise, işletme personeli ambardaki stokun yetip yetmeyeceğini ya da ne kadar süreyle yeteceğini tahmin etmek için çok zaman harcıyordu. Bu duruma verimli stok yönetimi denemezdi. Bu nedenlerle şirket güvenilir ve basit bir çözüm arayışına girmişti. 

Ağaç peleti halinde depolanan biyokütle ebatları 30 × 5 × 8 metre olan bir ambarda bulunmaktadır. Isıtma periyotunda gerekli olan yüksek kapasite taleplerine cevap verebilmek için ambarın hacminin bu devasa büyüklükte olması şarttır. Ayrıca santral proseslerinin kesintiye uğramadan sürmesini de sağlamak gerekmektedir. Silonun içinde bulunan miktarın güvenilir bir şekilde ölçülmesi malzeme lojistiğinin optimum planlanması için mutlaka gereklidir. Buradaki zorluk, ambarın içindeki çalışma şartlarının kir ve toz nedeniyle oldukça sert olmasıdır. Peletler aralıklarla traktör ve paletli iş makineleri ile ambarın içine doğru itildiğinden, malzeme ara ara hareket halindedir.

 

Radar sensör VEGAPULS 69, biyokütle deposunda yüksek dirençli bir çözüm olarak devreye giriyor

Talebin yükseldiği durumlara da daima olumlu cevap verebilmek için ambarda sürekli yüksek stok kapasiteleri bulundurmak gerekmektedir.

VEGA ekibi tüm bu zorlu koşullar karşısında yılgınlığa düşmedi. Biyokütle deposunun hacmini ölçmek için VEGAPULS 69 radar sensörünü önerdi. Sensör tozlu ortamlara ve sıcaklık dalgalanmalarına karşı hassasiyet göstermediğinden pelet silosunda yapılması gereken seviye ölçümü için en mükemmel çözüm olarak görünüyordu. Ambarın oluklu sactan duvarları da radar sensör için sorun oluşturmuyordu. 
Sonuçta ambarların her birine ikişer sensör kuruldu. Sensörlerden biri seviyeyi yukarıdan (çatıdan), diğeri ise yatay boyutta boş hacmi ölçüyor. Bu şekilde birikintilerin türünü ölçmek mümkün oluyor. Burada, ufalanmış yakıt ağaç ve peletten oluşan biyokütlenin bir tarakla salyangoz taşıyıcı konveyöre gönderildiğini belirtmek yerinde olur. San Marco Bioenergie SpA bu nedenle sadece ambardaki peletin yüksekliğini değil, aynı zamanda yatay konumu hakkında da ölçüm değerleri almak istiyordu. 

 
Kurulumda radar sensörlerinin doğru konumlandırılması çok önemliydi. VEGA, müşteriyle yaptığı uzun ve derinlemesine görüşmeler sayesinde sensörleri ambarlarda doğru konumlara yerleştirmeyi başardı. 
Projenin yönetimini VEGA üstlenmişti. Ama müşteri ile yürüttüğü yakın temas ve iletişim tabi ki çok önemliydi. Projede yer alan tüm uzmanlar, ağaç talaşı ve peletten oluşan malzeme miktarını belirlemek için ambarların her birinde ikişer VEGAPULS 69 gerekli olduğu konusunda hemfikirdiler. Bu fikrin doğruluğu sensörler kurulduktan ve çalışmaya başladıktan sonra onaylandı, her şey istendiği gibi çalışıyordu. Santralin kesintisiz çalışması için gerekli olan peletin sağlanması için ne zaman ikmal yapılması gerektiği artık garanti altında. Bundan daha fazlasına da ulaşıldı: ambar kapasitesi, yeni bir ambara yatırım yapmaya gerek kalmadan genişletildi. Yeni sensörler işletmenin günlük fonksiyonunda da verimliliğini gösterdi. İşletme personeli radar sensörlerin yüksek oranda kir söz konusu olması halinde bile güvenilir sonuçlar vermesinden ve bakım gerektirmemesinden çok memnun. 
 
VEGAPULS 69

Yorumlar ({{comments.length}})

Bu gönderiye henüz yorum yapılmadı. İlk yorum yapan siz olun.

{{getCommentAuthor(comment, "Anonim")}} {{comment.timestamp | date : "dd.MM.yyyy HH:mm" }}

{{comment.comment}}


Yorum yazZorunlu alan
Zorunlu alan
Zorunlu alan Geçersiz mail adresi
Zorunlu alan
captcha
Zorunlu alan
yanlış kodlama untranslated: 'Blog_SendComment_Error'