VEGA, radar sensör portfolyosunu yeni bir cihaz serisi ile genişletti. 80 GHz temelinde geliştirilen sensörler,  örneğin su ve atık su sanayi gibi alanlar için son derece elverişlidir. Sensörler, odaklanma kabiliyetinin yüksek hassasiyeti sayesinde sıcaklık dalgalanmaları veya kirlilik gibi dış etkenlerden bağımsız olan güvenilir ölçüm değerleri verirler.

Yeni cihaz serisi, hem kablo bağlantı bölmeli kompakt model hem de sabit kablo bağlantılı (IP68) olarak mevcuttur. VEGAPULS, 80 GHz’lik bir gönderim frekansıyla çalışır. Boyu 80 mm olan bir antende bunun anlamı açılma açısının yalnızca 3° olacağıdır. Radar sensör, yalnızca ölçülmesi gereken malzemenin gönderdiği yankılanmayı ölçer. Böylece, yapılan ölçüm son derece emniyetlidir ve güvenilir sonuçlar verir.

Bir karşılaştırma yaparsak: Gönderim frekansı 26 GHz olan alışılagelmiş bir radarlı sensörün büyüklüğü aynı kalan bir antende açılma açısı yaklaşık 10°’dir. Bu durumda karıştırma donanımları, başka donanımlar veya hazne duvarlarındaki yapışmalar sinyal huzmesinin genişliği nedeniyle ölçüm sonuçlarını olumsuz etkiler.
Bu nedenle, ultrasonik sensörlerde mutlaka bulunması gereken parazit hariçleyici sisteme radar sensörlerde ihtiyaç kalmaz. Yeni VEGAPULS cihaz serisi ne kondensat ne de kirlilik oluşumundan etkilenmez.

Avantajlarınız:

  • Devreye alım işlemlerinde karmaşık tank geometrilerinde dahi farkedilir bir kolaylaşma sağlar
  • Odaklanma kabiliyetinin daha da iyileşmesi ölçüm emniyetini tüm ölçüm aralığı boyunca yükseltir
  • Tank duvarına yakın bir yere montajında dahi yüksek ölçüm kesinliği

Cihaz serisi VEGAMET kontrol cihazları ile tamamlanır. Bu kontrol cihazları, tüm ölçüm değerlerinin gösterildiği büyük grafiksel bir ekrana sahiptir. Cihaz serisi öncelikle su ve atık su sanayinin özel gereksinimlerine göre yapılandırıldığından pompa kontrolü, açık oluklardaki debi ölçümü ve WHG uyarınca taşma güvenliği gibi basit uygulamalara optimum derecede elverişlidir. Kontrol cihazları, hava şartlarının etkisinden korunabilmeleri için hava şartlarına dayanıklı bir saha gövdesine sahiptir.

Serinin tüm cihazları, Bluetooth ve akıllı telefon veya tablet üzerinden kolayca ayarlanabilir. Bu yolla sert ortam koşullarının söz konusu olduğu uygulamalarda ve patlama tehlikesi olan alanlarda parametreleme, gösterge ve tanı koyma son derece kolaylaşır.