Kapat

Genel satiş şartlari

1.    Teklif edilen ürünler , varsa imalatçı tarafından beraberinde verilen ‘Montaj ve Kullanım Kılavuzu’na uygun olarak monte edilmiş ve amacı dahilinde kullanılması kaydı ve şartı ile İmalatçı firmanın verdiği süre kadar, imalat ve işçilik hatalarına karşı garantilidir.

 

2.    Garanti şartları, periyodik bakımların sadece VEGA Seviye ve Basınç Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti. tarafından orijinal parça kullanılarak yapılması şartıyla geçerlidir.

 

3.    Teklifimizde aksi belirtilmedikçe teklif edilen ürünlerin montaj ve devreye alınması müşteriye aittir.

 

4.    Müşteri tarafından herhangi bir bildirim yapılmadığı sürece firmamızın çalışmış olduğu Kargo/Nakliye firmaları ile sevkiyat yapılır.

 

5.    İthal ürünlerin teslim süreleri ile ilgili NAKLİYE ve GÜMRÜK’ te olabilecek muhtemel gecikmeler teklifimizde belirtilen sürelerin dışındadır. Ayrıca yaşanabilecek bu tür ve 3.şahısların (Kargo , Nakliye Ambarı vb. gibi) sebebiyet verdiği gecikmelerden firmamız sorumlu değildir.

 

6.    Alıcının sipariş onayında görüşülmüş olan ödeme vadeleri geçerli olup vadesinde ödenmeyen faturalara aylık %5 akdi gecikme faizi tahakkuk ettirilir.

 

7.    Alıcının yukarıda belirtilen ödeme planına uymaması ve/veya siparişe konu olan mal veya hizmeti teslim edilmemiş/tamamlanmamış olmasına rağmen siparişten cayması halinde VEGA Seviye ve Basınç Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti. sipariş sözleşmesini tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın feshedebilir. VEGA Seviye ve Basınç Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti. bu durumda fazlaya ilişkin zarar ve ziyanlarını talep etmek hakkı saklı kalmak kaydı ile bedelinin %50’ si tutarında cezai şart ödemesini Alıcıdan talep edecektir. Alıcı avans ödemesi yapmış ise VEGA Seviye ve Basınç Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti. ödenen bedeli gelir olarak kaydeder. Alıcı henüz teslimat yapılmadan, siparişe konu mal bedelinin %50’ sini dönme cezası olarak VEGA Seviye ve Basınç Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.’ ya ödemek sureti ile sözleşmeden dönebilir.    

 

8.    Teklif Fiyatlarımız TL /  EURO olup %18 KDV ilave edilecektir.

 

9.    Fatura, fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak düzenlenir.

 

10.   Faturalanan ürünün toplam bedeli ödenmediği sürece mülkiyeti “VEGA Seviye ve Basınç Ölçüm Cihazları Tic. Ltd. Şti.” ne aittir.

 

11.   İş bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda İstanbul/Merkez Adliyeleri ve icra daireleri yetkilidir.