Kapat

VEGA Inventory System

Depo ve envanter yönetimini en iyi şekilde yapabilmek için VEGA’nın sunduğu sistem: VEGA Inventory System.

Veri toplama, görselleştirme ve teslimat planlaması başarıyla otomatize edilmiş envanter denetiminin en önemli öğeleridir.
Sistem, ölçüm teknolojisi ile yazılımın uyumlu bir şekilde birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

1. Ölçüm değerlerinin toplanması

Optimize edilmiş bir depo ve envanter yönetiminin temeli doğru ölçüm değerleridir. Seviye ve basıncı ölçen VEGA sensörleri ve kontrol cihazları, ölçüm verilerinin güvenilirliğini garantiler.

2. Ölçüm verilerinin görselleştirilmesi

Kullanıcı, çubuk diyagramları ve tank sembolleriyle gösterilen depo envanterini daima aktüel olarak takip edebilir.

3. Teslimatın planlanması

İnternette harita üzerinde tankların bulunduğu yerlerin ve tankların durumlarının gösterilmesi, teslimat tarihlerinin ve miktarlarının planlanması için sunulan takvim fonksiyonu, tüketim tahminleri gibi fonksiyonlar ihtiyaç ve teslimat planlamalarını optimize eder.

Daha fazla bilgi

Demo versiyonunu test edin

Demoyu başlat

Broşürler

Şimdi indirin

VEGA Inventory System şu uygulamalarda kullanılabilir:


1. Bir şirketin depo ve envanter denetiminde

VEGA Inventory System, şirketin bir ya da iki yerleşkesindeki depo envanterini denetlemek ve yönetmek üzere şirketin içinde kullanılır. Sistemin yazılımı, ayrıca şirketin merkezi ve yan kuruluşları arasındaki gerekli hammadde ikmalini koordine etmeyi de sağlar.

Avantajları
 • Aktüel kullanım ve geçmişteki kullanım verilerine hızlı erişim
 • Üretim ve stoklama planlaması tasarruflu bir şekilde yapılabilir
 • İşletim süreçlerinde çok daha fazla verimlilik
 • Optimize edilmiş lojistik sayesinde masraflardan tasarruf

2. Envanterin tedarikçi tarafından yönetimi

Müşteri bu şekilde depo envanterinin denetimini ve deponun doldurulmasını tamamen tedarikçiye bırakır. VEGA Inventory System tedarikçiye, müşterisinin tank ve silolarındaki envanter durumunu gerçek zamanlı olarak öğrenme olanağı tanır.


Tedarikçinin avantajları
 • Müşterinin aktüel ve geçmişteki kullanım verilerine hızlı erişim
 • Kendi kuruluşunda üretim ve stoklama planlamasını tasarruflu bir şekilde yapabilir
 • Kendi işletim süreçlerinde çok daha fazla verimlilik
 • Optimize edilmiş lojistik sayesinde masraflardan tasarruf
 • Çok daha iyi müşteri ilişkileri ve müşteriyi uzun süreli kendine bağlama olanağı

Tedariği yapılan müşterilerin avantajları
 • Tedarik emniyeti: “Stokta kalmadı” diye bir sorun kalmaz, yüksek masraflı acil tedarikler son bulur
 • Üretime ara verilme zorunluluğu ortadan kalkar
 • İdare masrafları düşer
 • Bu otomasyon sayesinde verimlilik artar
 • Şirket ana faaliyetlerine konsantre olabilir

Tüm depo envanterine toplu bir bakış ve güncel mevcudiyet durumunu göstermek için kullanıcıya iki farklı grafiksel gösterim sunulur.

VEGA-Inventory-System

Çizelge gösterimi

VEGA-Inventory-System

Grafiksel gösterim

Ayrıca ürün çeşidi, seviye durumu, alarm aşaması ve daha birçok faktörlere göre seçilebilecek çeşitli filtre fonksiyonları ihtiyaçların dökümünü hızlı bir toplu bakışla gösterir.

Depo envanterinin halihazırda yeterli olduğu (yeşil), kısa bir süre sonra bir teslimat yapılması gerektiği (sarı), envanteri doldurulması gerektiği (kırmızı) yerlerin trafik lambası prensibine göre gösterilmesi, programın tüm fonksiyonlarında uygulanır.

VEGA Inventory System ve sistemin içinde yer alan planlama araçları ile teslimat planlanması son derece verimli ve kolay bir şekilde yapılır.

 • Teslimat planlanması: Hangi sürücü ne zaman hangi araç ile hangi üründen hangi miktarı nereye götürecek?
 • Süreç diyagramı ve tüketim tahmini: Geçmişteki envanter verilerine toplu bakış ve bu verileri kullanarak yapılan tüketim tahmini
 • Dinamik online harita: Haznelerin bulunduğu yerlere ve haznelerin güncel durumlarına toplu bakış

Kaba serpme tuzu silosunda seviye ölçümü

Kara yolları bakım birimleri kışın yolları, meydanları ve sokakları buz ve kardan arındırmakla, araç ve yaya trafiği emniyetini sağlamakla yükümlüdürler. Bunun için kullanılan kaba serpme tuz silolarda depolanır ve gerektiğinde buradan alınarak kar kürüme araçlarına doldurulur. Optimum depolama yeterli malzeme depolaması demektir; bunun için serpme tuzun seviye ölçümünün güvenilir bir şekilde yapılması gerekir. Seviyeye ait veriler merkeze aktarılır. 

Uygulama

Dizel tankında seviye ölçümü

Araç filosunun kullanımı için daima yeterli yakıt bulundurulması için tanktaki yakıt seviyesinin doğru ölçümü lojistiğin doğru planlanabilmesi için çok önemli bir koşuldur. Bunun optimum şekilde depolanabilmesi için güvenilir bir seviye ölçümüne ihtiyaç vardır.

Uygulama