Close
0
Select shopping cart

There are already products in the shopping cart of your user account. Which shopping cart would you like to keep?

Guest shopping cart Existing cart

VEGA Norge AS

VEGA er en ledende produsent og leverandør av prosessinstrumentering innenfor trykk- og nivå- instrumentering. Selskapet er representert i mer enn 80 land med sitt verdensomspennende nettverk.
Lokalene til VEGA Norge AS ligger i Nedre Ørengate 11 i Drammen.
Markedet for selskapets produkter er alle typer landbasert industri, shipping og olje og gassvirksomhet i Norge.

VEGA Norge AS opererer over hele landet med salg, teknisk support, samt service og idriftsettelse av produktene. Selskapet har fokus på høy teknisk kunnskap for å utarbeide gode tekniske løsninger, samt gi kundene best mulig service. Flere av de ansatte har mer 20 års erfaring innenfor prosessinstrumentering.
Selskapet har også  de nødvendige godkjenninger og kurs for å utføre serviceoppdrag offshore.

VEGA Norge AS

Lokalene til VEGA Norge AS ligger i Nedre Ørengate 11 i Drammen.

Daglig leder

Rune Stenkjær

Tel.: +47 31003702

Mobile: +47 94012089

r.stenkjaer@vega.com

Salgsingeniør

Kim Andre Henriksen

Tel.: +47 31003705

Mobile: +47 92499436

k.henriksen@vega.com

Prosjektleder 

Jonas Kvam

Tel.: +47 31003708

Mobile: + 47 90201414

j.kvam@vega.com

Salgssjef

Øyvind Granli

Tel.: +47 31003703

Mobile: +47 40401904

o.granli@vega.com

Distriktssjef

Nils Christian Aas

Tel.: +47 31003706

Mobile: +47 97727899

n.aas@vega.com

Key Account Manager

Pål Kvam

Tel.: +47 31003709

Mobile: + 47 40401900

p.kvam@vega.com

Teknisk Sjef:

Audun Hagen

Tel.: +47 31003704

Mobile: +47 91843643

a.hagen@vega.com

Salgssekretær

Elin Oldebråten

Tel.: +47 31003707

e.oldebraten@vega.com

Distriktssjef

Vegar Schinnes

Tel.: +47 31003711

Mobile: + 47 91769401

v.schinnes@vega.com

VEGA Norge har følgende godkjenninger

  • QA system iht. ISO9001
  • Godkjent leverandør av Statens Strålevern for salg av radioaktive strålekilder
  • Personell med sikkerhetskurs for serviceoppdrag offshore
  • Registrert i Achilles

Serviceingeniør

Terje Danielsen

Tel.: +47 31003712

Mobile: + 47 94 01 20 90

t.danielsen@vega.com

Distriktssjef avdeling Stavanger

Arve Nåden

Tel.: +47 31003700

Mobile: + 47 90 66 78 49

a.naden@vega.com