Close
email public shopping_cart 0
Select shopping cart

There are already products in the shopping cart of your user account. Which shopping cart would you like to keep?

VEGA Norge AS

VEGA er en ledende produsent og leverandør av prosessinstrumentering innenfor trykk- og nivå- instrumentering. Selskapet er representert i mer enn 80 land med sitt verdensomspennende nettverk.
Lokalene til VEGA Norge AS ligger i Nedre Ørengate 11 i Drammen.
Markedet for selskapets produkter er alle typer landbasert industri, shipping og olje og gassvirksomhet i Norge.

VEGA Norge AS opererer over hele landet med salg, teknisk support, samt service og idriftsettelse av produktene. Selskapet har fokus på høy teknisk kunnskap for å utarbeide gode tekniske løsninger, samt gi kundene best mulig service. Flere av de ansatte har mer 20 års erfaring innenfor prosessinstrumentering.
Selskapet har også  de nødvendige godkjenninger og kurs for å utføre serviceoppdrag offshore.

VEGA Norge AS

Lokalene til VEGA Norge AS ligger i Nedre Ørengate 11 i Drammen.

Salgssekretær

VEGA Norge har følgende godkjenninger

  • QA system iht. ISO9001
  • Godkjent leverandør av Statens Strålevern for salg av radioaktive strålekilder
  • Personell med sikkerhetskurs for serviceoppdrag offshore
  • Registrert i Achilles

Distriktssjef avdeling Stavanger