Sluiten
(0)
Selecteer winkelwagen

Er bevinden zich al producten in de winkelwagen van uw gebruikersaccount. Welke winkelwagen wilt u bewaren?

Winkelwagen voor gasten Bestaande winkelwagen

Privacyverklaring

1. Algemeen

In deze privacyverklaring informeren wij, VEGA Grieshaber KG, (hierna 'wij, we') u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website *.vega.com (hierna kort: 'Website'). 

'Persoonsgegevens' in de zin van deze verklaring zijn alle gegevens die op een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon betrekking hebben, dus bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

2. Verantwoordelijke in de zin van de EU-Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Duitsland

E-mail: info.de@vega.com

3. Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u bereiken via datenschutz@vega.com of ons bovenvermeld postadres met de toevoeging 't.a.v. functionaris voor gegevensbescherming'.

4. Uw rechten als betrokkene

(1) Volgens de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming hebt u krachtens de desbetreffende wettelijke voorwaarden met betrekking tot uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • recht op informatie,
 • recht op rectificatie of wissing,
 • recht op beperking van de verwerking,
 • recht op bezwaar tegen de verwerking,
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid,
 • het recht om evt. gegeven toestemmingen voor de toekomst te herroepen.

Voor de naleving van deze rechten ontstaan voor u geen kosten.

(2) U kunt zich bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming wenden.

5. Wettelijke basis voor de verzameling en het gebruik van gegevens

(1) We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens alleen, als we daartoe op basis van een wettelijke bepaling of een door u gegeven toestemming gerechtigd zijn. 

(2) Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens, nodig voor de uitvoering van overeenkomsten, is art. 6 al. 1 zin 1 lit. b AVG. Als we persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting verwerken, is dit krachtens art. 6 al. 1 zin 1 lit. c AVG toegestaan. Als we gegevens verwerken voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of derden en het hoger belang van de betrokkene hieraan geen afbreuk doet, is dit krachtens art. 6 al. 1 zin 1 lit. f AVG toegestaan. We vermelden hierna bij de afzonderlijke toepassingen de relevante rechtsgronden.

(3) De toelaatbaarheid van het gegevensgebruik op basis van gegeven toestemming blijkt uit art. 6 al. 1 zin 1 lit. a en art. 7 AVG.

6. Verzameling van persoonsgegevens bij het bezoek aan onze website

(1) Betreffende gegevens

Als u onze website alleen bezoekt om u over de inhoud te informeren, verzamelen we de hierna vermelde, evt. persoonlijke gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van de aanvraag
 • tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • doorgegeven gegevenshoeveelheid
 • website van waar het verzoek komt
 • browser
 • besturingssysteem en platform
 • taal en versie van de browsersoftware

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor de weergave van de website en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. 

(2) Gebruik van cookies

Als u onze website bezoekt, worden zog. cookies op uw computer bewaard. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf aan de door u gebruikte browser toegewezen en opgeslagen worden en waardoor we bepaalde informatie krijgen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze dienen louter om het internetaanbod gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken.

U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijvoorbeeld de aanvaarding van bepaalde of alle cookies weigeren. Dit kan er echter toe leiden, dat u niet alle functies van de website kunt gebruiken.

De momenteel gebruikte cookies met gedetailleerde beschrijving van de functie en looptijd vindt u hier.

(3) Web Storage

Onze website gebruikt bovendien Web Storage- (ook DOM Storage-) technologie. Details daarover vindt u hier.

(4) Rechtsgrond voor de bovengenoemde verwerkingen is art. 6 al. 1 zin 1 lit. f AVG. 

7. Verwerking van persoonsgegevens bij contactopname via ons contactformulier op de website

(1) Als u zich met vragen via het contactformulier op onze website tot ons wendt, bewaren en gebruiken we de door u meegedeelde persoonsgegevens (bijv. uw e-mailadres, evt. ook uw naam, telefoonnummer of adres) om uw vragen te beantwoorden. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 al. 1 zin 1 lit. f AVG. 

(2) Indien op basis van een dergelijke contactopname onderhandelingen over een opdracht of bestelling gevoerd of contracten afgesloten en uitgevoerd worden, verwerken we evt. op basis van de contactopname verzamelde persoonsgegevens voor deze doeleinden. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 al. 1 zin 1 lit. b AVG.

(3) Bovendien zullen we het postadres van uw onderneming en de naam van een evt. vermelde contactpersoon die naar aanleiding van een contactopname meegedeeld werden evt. ook gebruiken, om u interessante informatie over de door ons aangeboden producten en diensten per post toe te sturen. Rechtsgrond hiervoor is art. 6 al. 1 zin 1 lit. f AVG. Voor dergelijke reclame per post is er volgens de wet (art. 7 UWG – Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, de Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie) geen voorafgaande toestemming nodig. U kunt altijd bezwaar maken tegen de toezending met werking voor de toekomst (vgl. ook cijfer 13 al. (2) van deze privacyverklaring).

8. Online sollicitaties via onze website

(1) Indien we via onze website online sollicitaties mogelijk maken, verwerken we de daar vermelde persoonsgegevens uitsluitend voor de afwikkeling van de sollicitatie en de uitvoering van een sollicitatieprocedure, evt. ook voor andere functies dan de in de sollicitatie evt. genoemde functie die ons geschikt lijken en met de opgegeven kwalificaties overeenkomen. 

(2) We kunnen uitsluitend online sollicitaties in aanmerking nemen indien de verplichte velden in het invoerscherm ingevuld zijn. Andere informatie is vrijwillig. Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond blijken of gegevens over gezondheid, zwangerschap of seksueel gedrag is verboden en deze worden door ons niet verwerkt.

(3) Alleen personen die in het kader van hun functie bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn, hebben toegang tot de persoonsgerelateerde sollicitatiegegevens. We behandelen uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk.

(4) Bij een vruchteloze online sollicitatie zullen we de persoonsgegevens tot twee jaar bewaren om ze bij toekomstige vacante functies te kunnen raadplegen, als u hiervoor na een afwijzing uitdrukkelijk en afzonderlijk uw – altijd herroepbare – toestemming gegeven hebt. 

(5) U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt, verwijderen we alle gegevens die bij de online sollicitatie meegedeeld werden.

(6) Rechtsgrond voor de hierboven beschreven verwerking van persoonsgerelateerde sollicitatiegegevens is art. 6 al. 1 zin 1 lit. f en art. 88 AVG alsook art. 26 Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet betreffende de gegevensbescherming).

9. Andere functies en aanbiedingen op onze website (bijv. myVEGA)

Naast de hierboven vermelde mogelijkheden om onze website te gebruiken, bieden we evt. bijkomende diensten of prestaties aan, bijvoorbeeld het klantspecifieke informatieplatform myVEGA. Daarvoor moet u evt. andere, specifieke persoonsgegevens doorgeven, die we voor de uitvoering van de desbetreffende prestatie gebruiken en waarvoor de eerder vermelde principes over gegevensverwerking eveneens gelden. Voor de diensten en prestaties gelden evt. bijzondere gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen.

10. Webanalysediensten

Voor de analyse van het gedrag van de gebruikers van onze website gebruiken we volgens de rechtsgrond van art. 6 al. 1 zin 1 lit. f AVG de volgende webanalysediensten en geven daarvoor de volgende instructies:

(1) Google Analytics

(a) Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zog. 'cookies', dit zijn tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren verkort weergegeven. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort weergegeven. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de internetactiviteiten samen te stellen en om verdere aan het gebruik van de website en van internet gerelateerde diensten jegens de exploitant van de website te leveren. 

(b) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(c) U kunt de opslag van cookies via een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; we wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google toe alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer u de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(d) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie '_anonymizeIp()'. Daardoor worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt en kunnen ze niet tot een bepaalde persoon herleid worden. Indien de over u verzamelde gegevens tot een persoon herleid kunnen worden, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

(e) We gebruiken Google Analytics, om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verzamelde statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarbij persoonsgegevens naar de VS verstuurd worden, heeft Google zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

(f) Informatie van de derde leverancier: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html, alsook de gegevensbeschermingsverklaring: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

(g) Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een toesteloverkoepelende analyse van bezoekersstromen, die via een User-ID uitgevoerd wordt. U kunt in uw klantaccount bij 'Mijn gegevens', 'Persoonlijke gegevens' de toesteloverkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren.

(2) Google AdWords en Google-conversietracking

(a) Deze website gebruikt eventueel Google AdWords. AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google').

(b) In het kader van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversietracking. Als u op een door Google getoonde advertentie klikt, wordt een cookie voor conversietracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies zijn 30 dagen geldig en dienen niet voor persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website gebruikt en de cookie nog niet verstreken is, kunnen Google en wij zien, dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina doorgestuurd werd.

(c) Iedere Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van Adwords-klanten getraceerd worden. De met behulp van conversiecookies ontvangen informatie dient om de conversiestatistieken voor de AdWords-klanten op te stellen, die zich voor conversietracking aangemeld hebben. De klanten krijgen het totale aantal gebruikers te zien dat op hun advertenties geklikt heeft en naar een website doorgestuurd is die voorzien is van een tag om conversies bij te houden. Ze ontvangen desondanks geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik hiervan, door de cookie van de Google-conversietracking via uw internetbrowser bij instellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen.

(d) De opslag van 'conversiecookies' gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zijn internetaanbod en zijn reclame te optimaliseren.

(e) Meer informatie over Google AdWords en Google-conversietracking vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google: https://www.google.nl/policies/privacy/.

(f) U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt en cookies alleen per geval toelaat, dat u de aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uitsluit en dat cookies bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd worden. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

11. Opname van YouTube-video's 

(1) We hebben YouTube-video's in ons online aanbod opgenomen, die op http://www.YouTube.com opgeslagen zijn en vanaf onze website direct afgespeeld kunnen worden. Deze video's zijn allemaal in de 'uitgebreide gegevensbeschermingsmodus' opgenomen, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan YouTube doorgegeven worden, als u de video's niet afspeelt. Pas wanneer u de video's afspeelt, worden de in paragraaf 2 vermelde gegevens doorgegeven. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

(2) Door uw bezoek aan de website krijgt YouTube de informatie, dat u de overeenkomstige subpagina van onze website opgeroepen hebt. Bovendien worden de gegevens die onder cijfer 3 van deze paragraaf vermeld worden doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het bestaan van een gebruikersaccount voor YouTube waarmee u eventueel ingelogd bent. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u de toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u vooraleer de knop geactiveerd wordt uitloggen. YouTube bewaart uw gegevens als gebruiksprofielen en gebruikt ze ten behoeve van reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke analyse gebeurt vooral (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) voor reclamediensten die op de behoeften afgestemd zijn en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U kunt bezwaar maken tegen de opstelling van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich voor de uitoefening van het bezwaarrecht tot YouTube moet richten.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling en verwerking van gegevens door YouTube vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aan het EU-VS-privacyschild onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(4) Rechtsgrond hiervoor is art. 6 al. 1 zin 1 lit. f AVG.

12. Herroeping van gegeven toestemming en bezwaar tegen gegevensverwerking

(1) Indien u toestemming voor de verwerking van uw gegevens gegeven hebt, kunt u die altijd met werking voor de toekomst herroepen.

(2) Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op een wettelijk voorgeschreven belangenafweging gebaseerd is (bijv. art. 6 al. 1 zin 1 lit. f AVG), kunt u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar maken. Bezwaar is in het bijzonder altijd mogelijk met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclame en gegevensanalyse, of ook als de verwerking voor de uitvoering van een contract of de terbeschikkingstelling van een door u gewenste bijzondere dienst of aanbieding niet noodzakelijk is.

(3) U kunt bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info.de@vega.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die u onder Colofon vindt. Vermeld daarbij waartegen u bezwaar maakt.

13. Duur van de verwerking 

We wissen de gegevens nadat de opslag voor het vermelde verwerkingsdoel niet langer noodzakelijk is. Indien een wissing afbreuk doet aan wettelijke bewaringsverplichtingen of indien we de gegevens voor het instellen of afweren van rechtsvorderingen of voor de naleving van wettelijke verplichtingen nodig hebben, wordt het gebruik overeenkomstig beperkt.

VEGA Grieshaber KG
Stand: 17-5-2018