Zamknij
email public shopping_cart 0
Wybierz koszyk

W koszyku na Twoim koncie użytkownika są już produkty. Który koszyk chcesz wybrać?

VEGA Inventory System

VEGA oferuje system do optymalnego zarządzania zasobami magazynowymi: VEGA Inventory System.

Rejestrowanie danych, wizualizacja i planowanie dostaw to centralne elementy skutecznego, zautomatyzowanego nadzorowania zasobów.
Zasadniczą rolę odgrywa przy tym współpraca technologii pomiarowej z oprogramowaniem.

1. Rejestrowanie danych wartości pomiarowych

Dokładne wartości pomiarowe  stanowią podstawę optymalnego zarządzania zasobami magazynowymi. Sondy VEGA i sterowniki do pomiaru poziomu napełnienia i ciśnienia zapewniają niezawodne rejestrowanie tych danych pomiarowych.

2. Wizualizacja danych pomiarowych

Wykresy słupkowe oraz symbole zbiorników zapewniają użytkownikom aktualną i czytelną informację o stanie zapasów magazynowych.

3. Planowanie dostaw

Funkcje , takie jak mapa internetowa z lokalizacją zbiorników i ich statusem, funkcja kalendarza do planowania terminów dostaw i ilości, jak również prognozy zużycia umożliwiają optymalne planowanie zapotrzebowania i dostaw.

Dalsze informacje

Testuj wersję demo

Uruchom prezentację

Broszura

Pobierz

VEGA Inventory System jest przeznaczony do następujących zastosowań:


1. Monitorowanie zasobów magazynowych

W tym modelu VEGA Inventory System jest wykorzystywany przez firmy do nadzorowania zapasów magazynowych i zarządzania nimi w jednej lub kilku lokalizacjach. Oprogramowanie umożliwia także optymalną koordynację dostaw między głównym zakładem a jego filiami.

Korzyści
 • Szybki dostęp do aktualnych i historycznych danych o zużyciu
 • Ekonomiczne planowanie produkcji i zapasów
 • Większa wydajność operacyjna
 • Oszczędności dzięki optymalizacji logistyki

2. Utrzymywanie zasobów magazynowych przez dostawcę

W tym modelu działalności klient przenosi na dostawcę kompletną odpowiedzialność za nadzorowanie i uzupełnianie zapasów magazynowych. VEGA Inventory System umożliwia dostawcy bieżący dostęp  do danych zasobów magazynowych zbiorników i silosów.


Korzyści dla dostawcy
 • Szybki dostęp do aktualnych i historycznych danych zużycia u klienta
 • Ekonomiczne planowanie produkcji i zapasów we własnym przedsiębiorstwie
 • Wzrost efektywności własnych procedur zakładowych
 • Oszczędności dzięki optymalizacji logistyki
 • Pogłębienie relacji i długofalowe powiązania z klientami

Korzyści dla klienta otrzymującego dostawy
 • Pewność dostaw: Koniec z sytuacjami „Out of stock“ i drogimi zamówieniami ekspresowymi
 • Zapobieganie przestojom w produkcji
 • Oszczędności dzięki mniejszemu nakładowi na administrację
 • Większa efektywność dzięki automatyzacji
 • Koncentracja na głównej dziedzinie działalności

Do poglądowej prezentacji wszystkich stanów zasobów magazynowych i ich statusu użytkownik ma do wyboru dwa różne widoki.

VEGA-Inventory-System

Widok tabelaryczny

VEGA-Inventory-System

Widok graficzny

Ponadto szybki przegląd bieżącego zapotrzebowania zapewniają różne filtry z kryteriami takimi, jak typ produktu, status poziomu napełnienia, stopień alarmu albo inne aspekty.

Do  szybkiego rozpoznawania, gdzie zasoby magazynowe są w zielonym zakresie, gdzie wkrótce potrzebna będzie dostawa (żółty) i gdzie występuje pilna konieczność uzupełnienia niedoboru (czerwony). To kolorystyczne oznaczenie jest jednolicie stosowane we wszystkich funkcjach programu.

Dzięki VEGA Inventory System i jego funkcjom planowanie dostaw staje się proste i efektywne..

 • Planowanie dostaw: Który kierowca przewiezie kiedy i jakim pojazdem, jaką ilość którego produktu i gdzie?
 • Wykres przebiegu i prognoza zużycia: Przegląd danych inwentaryzacyjnych z przeszłości i obliczanie prognozy zużycia
 • Dynamiczna mapa internetowa: aktualny przegląd lokalizacji zbiorników i ich status

Pomiar poziomu napełnienia silosu na sól do posypywania ulic

W sezonie zimowym, przy występowaniu lodu i opadach śniegu, służby drogowe troszczą się o bezpieczeństwo na drogach, placach i chodnikach. Niezbędna do tego sól jest przechowywana w silosach i z nich ładowana do samochodów do odśnieżania. Utrzymanie dostatecznych zapasów magazynowych soli do posypywania ulic wymaga niezawodnej kontroli poziomu napełnienia silosu. Dane o stanie napełnienia są przekazywane do centrali. 

› Zastosowania

Pomiar poziomu napełnienia zbiornika oleju napędowego

Aby zapewnić stałą dostępność wystarczającej ilości paliwa dla floty pojazdów, precyzyjny pomiar zawartości zbiornika jest ważnym warunkiem planowania logistyki. Optymalne zapasy magazynowe wymagają niezawodnej kontroli poziomu napełnienia.

› Zastosowania


Zamknij