Kapat
(0)
Alışveriş sepetini seçin

Kullanıcı hesabınızın alışveriş sepetinde zaten ürünler var. Hangi alışveriş sepetini saklamak istersiniz?

Misafir alışveriş sepeti Mevcut alışveriş sepeti

Veri koruma bilgileri

1. Genel

Bu veri koruma açıklamalarında, VEGA Grieshaber KG olarak biz (aşağıda “biz”), *.vega.com adresindeki web sitemizi (aşağıda kısaca: “web sitesi”) kullanırken kişisel verilerinizi nasıl işlediğiniz konusunda sizi bilg-ilendiriyoruz. 

Bu açıklamalar uyarınca, belli ya da belirlenebilen bir özel kişiye ait bütün bilgiler, örneğin adınız, adresiniz, telefon numaranız ya da e-posta adresiniz “kişisel veriler” olarak kabul edilir.

2. AB Veri Gizliliği Temel Kararnamesi (DS-GVO) uyarınca Sorumlu Kişi

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Almanya

E-posta: info.de@vega.com

3. Veri Koruma Görevlimizin İletişim Bilgileri

Veri koruma görevlimize datenschutz@vega.com adresinden ya da yukarıda verilen posta adresinden, “veri gizliliği görevlisinin dikkatine” eklemesini yaparak ulaşabilirsiniz.

4. Etkilenen Kişi Olarak Haklarınız

(1) Veri koruma hukukunun ilgili hükümlerine göre, söz konusu yasal ön koşullar altında, sizi ilgilendiren kişisel veriler açısından aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Bilgi edinme hakkı
 • Düzeltme ya da silme hakkı
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı
 • İşlemeye itiraz hakkı
 • Veri aktarılabilirliği hakkı
 • Gerekirse verilen rızadan geleceğe yönelik olarak cayma hakkı
 • Bu hakların yerine getirilmesinin size hiçbir maliyeti yoktur.

(2) Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olası şikayetlerinizi sorumlu veri koruma denetim makamına yöneltebilirsiniz.

5. Verilerin Toplanmasının ve Kullanımının Yasal Dayanakları

(1) Kişisel verilerinizi yalnızca yasal bir hüküm ya da sizin verdiğiniz bir rıza bey-anına dayanarak bu hakka sahip olduğumuzda topluyor ve kullanıyoruz. 

(2) Sözleşmelerin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi b bendidir. Yasal bir zorunluluk nedeniyle kişisel verileri işlememiz durumunda, DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi c bendi uyarınca buna izin verilmektedir. Şirket-imizin ya da üçüncü tarafların haklı çıkarlarının korunması için veri işlememiz ve bunun etkilenen kişilerin ağırlıklı çıkarlarına aykırı olmaması durumunda, DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi f bendi uyarınca buna izin ver-ilmektedir. Aşağıda, her bir kullanımda ilgili yasal dayanağı belirtiyoruz.

(3) Verilen rıza beyanına dayanarak veri kullanımına izin verilmesi, DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi a bendi ve 7. maddesine dayanmaktadır.

6. Web Sitemiz Ziyaret Edildiğinde Kişisel Verilerin Toplanması

(1) Etkilenen Veriler

Web sitemizi yalnızca içeriği hakkında bilgi almak için ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızın sunucumuza ilettiği, kişisel olabilecek aşağıdaki bilgileri topluy-oruz:

 • IP adresi
 • İstek tarihi ve saati
 • Greenwich Mean Time (GMT) saat farkı
 • Taleplerin içeriği (somut sayfa)
 • Erişim durumu/HTTP durum kodu
 • Her defasında iletilen veri miktarı
 • Talebin geldiği web sitesi
 • Tarayıcı
 • İşletim sistemi ve arayüzü
 • Tarayıcı yazılımının dili ve sürümü.

Bu verilerin toplanması, web sitesinin görüntülenmesi, istikrar ve güvenliğin sağlanması için gereklidir. 

(2) Çerez Kullanımı

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınıza çerezler kaydedilir. Çerezler, kullandığınız tarayıcıya atanarak sabit diskinize kaydedilen ve belli bilgilerin bize aktarılmasını sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler program çalıştıramaz ya da bilgisayarınıza virüs bulaştıramaz. Bunların amacı, internet seçeneklerini genel olarak daha kullanıcı dostu ve etkili hale getirmektir.

Tarayıcı ayarınızı isteklerinize uygun olarak yapılandırabilir ve örneğin belli çerezlerin ya da bütün çerezlerin kabul edilmesini reddedebilirsiniz. Ancak bu durum, web sitesinin bütün fonksiyonlarını kullanamamanıza yol açabilir.

Şu anda kullanılan çerezleri, fonksiyonunun ve çalışma süresinin ayrıntılı açıklamasını burada bulabilirsiniz.

(3) Web Deposu

Web sitemiz ayrıca web deposu (diğer adı DOM deposu) teknolojisini de kullanır. Konuyla ilgili ayrıntıları burada bulabilirsiniz.

(4) Yukarıda anılan işlemelerin hukuki dayanağı DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi f bendidir 

7. Web Sitemizdeki İletişim Formu Üzerinden İletişim Kurulduğunda Kişisel Ver-ilerin İşlenmesi

(1) Web sitemize entegre edilen iletişim formunu kullanarak bize sorular yönelttiğinizde, sorularınıza cevap vermek için, verdiğiniz kişisel verileri (örneğin e-posta adresinizi, gerekirse adınızı, telefon numaranızı ya da adresinizi) kaydedip kullanıyoruz. Bunun hukuki dayanağı DS-GVO 6. mad-desi 1. fıkrası 1. cümlesi f bendidir. 

(2) Böyle bir iletişim kurulması nedeniyle bir görevlendirme ya da siparişle ilgili görüşmeler yapılması ya da sözleşmeler yapılması ve bunların yerine getirilmesi durumunda, gerekirse iletişim kurulması temelinde toplanan kişisel verileri bu geniş kapsamlı amaçlar için kullanıyoruz. Bunun hukuki dayanağı DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi b bendidir.

(3) Bunun ötesinde bir iletişim kurulması vesilesiyle, bize bildirdiğiniz şirketinizin posta adresini ve vermiş olabileceğiniz bir muhatabın adını gerekirse size sunduğumuz ürünler ve hizmetler hakkında ilginizi çekecek bilgileri adresli posta reklamı göndermek için kullanabiliriz. Bunun hukuki dayanağı DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi f bendidir. Bu tür posta reklamları için yasaya göre (UWG 7. maddesi) önceden rızanızın alınması gerekmez. Ancak bun-ların gönderilmesine, gelecekte geçerli olmak üzere, her zaman itiraz edebil-irsiniz (karş. aynı zamanda bu Veri Koruma Açıklamalarının 13. maddesinin (2) paragrafı).

8. Web Sitemiz Üzerinden Çevrimiçi İş Başvuruları

(1) Web sitemiz üzerinden çevrimiçi iş başvurusu yapma olanağı sunmamız du-rumunda, burada verilen kişisel verileri yalnızca başvurunun değerlendirilmesi ve bir başvuru işleminin gerçekleştirilmesi ve gerekirse aynı zamanda bize uygun görünen, belirtilen niteliklere uyan ve iş başvurusunda anılandan farklı işler için değerlendirilmesi için kullanıyoruz. 

(2) Yalnızca giriş sayfasında öngörülen zorunlu alanların doldurulduğu çevrimiçi iş başvurularını dikkate alabiliyoruz. Diğer bilgilerin verilmesi isteğe bağlıdır. Özel türde kişisel bilgiler, örneğinırksal ve etnik köken, siyasi görüş, dini ya da felsefi inançlar, bir sendika üyeliğinin yanı sıra sağlık, hamilelik ya da cinsel yaşam hakkında bilgiler verilmesi yasaktır ve bizim tarafımızdan işlenmez.

(3) Yalnızca görevleri uyarınca başvuru işlemiyle ilgilenen kişiler, kişisel başvuru verilerine erişebilir. Biz kişisel verilerinizi kesin bir gizlilikle ele alıyoruz.

(4) Çevrimiçi iş başvurusunun başarısız olması durumunda, reddedildikten sonra açıkça ve özel olarak - istediğiniz zaman cayabileceğiniz - rızanızı vermeniz durumunda, kişisel verileri, gelecekte açılan pozisyonlar için geri dönebilmek amacıyla iki yıla kadar muhafaza ediyoruz. 

(5) Kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. İtiraz etmeniz durumunda çevrimiçi iş başvurusunda verdiğiniz bütün verileri sili-yoruz.

(6) Yukarıda açıklanan kişisel başvuru verilerinin işlenmesinin hukuki dayanağı DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi f bendi ve 88. maddesinin yanı sıra BDSG 26. maddesidir.

9. Web Sitemizdeki Diğer Fonksiyonlar ve Seçenekler (Örneğin myVEGA)

Web sitemizi kullanmanın yukarıda anılan yollarının yanında, gerekirse örneğin müşteriye özel bilgilendirme platformu myVEGA gibi başka hizmetler ya da işlemler de sunuyoruz. Bunun için duruma göre söz konusu işlemlerin yapılması için kullanacağımız ve yine yukarıda anılan veri işleme prensiple-rinin geçerli olduğu, burada tanımlanan başka kişisel veriler girmeniz gere-kebilir. Hizmetler ve işlemler için, duruma göre özel Kullanım Koşulları ve Veri Koruma Açıklamaları geçerlidir.

10. Web Analiz Hizmetleri

Web sitemizin kullanıcılarının davranışlarını analiz etmek için DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi f bendini hukuki dayanak olarak kullanarak, aşağıdaki web analiz hizmetlerini kullanıyoruz ve bununla ilgili olarak şu açıklamaları yapıyoruz:

(1) Google Analytics

(a) Bu web sitesi Google Inc. şirketinin (“Google”) bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesinin sizin tarafınızdan kullanımının analiz edilmesine olanak sağlayan "çerez" adı verilen metin dosyaları kullanmaktadır. Bu web sitesinin sizin tarafınızdan kullanımı hakkında çerezin oluşturduğu bilgiler, genelde Google'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılır ve burada kaydedilir. Ancak bu web sitesinde IP anonim-leştirmenin etkinleştirilmesi durumunda, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye devletleri ya da Avrupa Ekonomik Bölgesi An-laşmasının diğer taraf devletleri içerisinde önceden kısaltılır. Tam IP adresi, yalnızca istisnai durumlarda Google'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılıp burada kısaltılır. Google, bu web sitesinin işletmecisinin adına, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinlikleri hakkında raporlar oluşturmak ve web sitesinin kullanımı ve internet kullanımıyla ilgili diğer hizmetleri web sitesi işletmecisine vermek için bu bilgileri kullanır.

(b) Google Analytics çerçevesinde tarayıcınızın ilettiği IP adresi, Google'ın diğer verileriyle birleştirilmez.

(c) Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımınızda gerekli bir ayarı yaparak engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda bu web sitesinin bütün fonksiyonlarını tam kapsamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz. Bunun ötesinde çerezin oluşturduğu ve web sitesini kullanmanızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) toplanarak Google’a gönderilmesini ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini, aşağıdaki linkte verilen tarayıcı eklentisini indirip kurarak da engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(d) Bu web sitesi Google Analytics'i "_anonymizeIp()" ekiyle kullanır. Bu yolla IP adresleri kısaltılarak işlenir, böylece kişilerle bağdaştırılması mümkün olmaz. Yani hakkınızda toplanan verilerin kişisel olması duru-munda, bu bilgi hemen engellenir ve böylece kişisel veriler derhal silinir.

(e) Biz Google Analytics'i, web sitemizin kullanımını analiz edebilmek ve düzenli olarak geliştirebilmek için kullanıyoruz. Elde edilen istatistikler yoluyla seçeneklerimizi geliştirebilir ve kullanıcı olarak sizin için daha ilgi çekici hale getirebiliriz. Kişisel verilerin ABD'ye aktarıldığı istisnai du-rumlar için Google EU-US Privacy Shield'e tabi olmuştur: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

(f) Üçüncü taraf sağlayıcının bilgileri: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Faks: +353 (1) 436 1001. Kullanım Koşulları: http://www.google.com/analytics/terms/tr.html, veri korumasına toplu bakış http://www.google.com/intl/tr/analytics/learn/privacy.html ve Veri Gizliliği Beyanı: http://www.google.de/intl/tr/policies/privacy.

(g) Bu web sitesi, ziyaretçi akımlarının, bir kullanıcı kimliği yoluyla gerçekleştirilen cihazlar arası analizi için Google Analytics kullanmak-tadır. Müşteri hesabınızda "Verilerim", "Kişisel Veriler" altında, kullanımınızın cihazlar arası analizini devre dışı bırakabilirsiniz.

(2) Google AdWords ve Google Conversion İzlemesi

(a) Bu web sitesi gerektiğinde Google AdWords kullanmaktadır. AdWords, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”) şirketinin bir çevrimiçi reklam programıdır.

(b) Google AdWords çerçevesinde Conversion izlemesini kullanıyoruz. Google'a verilen bir ilana tıkladığınızda, Conversion izlemesi için bir çerez kaydedilir. Çerezler, internet tarayıcısının kullanıcının bilgisayarına yüklediği küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder ve kullanıcıların kimliğinin saptanması amacıyla kullanılmaz. Kullanıcı bu web sitesinin belli sayfalarını ziyaret ederse ve çerezin süresi henüz dolmadıysa, Google ve biz, kullanıcının ilana tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini anlayabiliriz.

(c) Her Google AdWords müşterisine farklı bir çerez verilir. Çerezler Ad-Words müşterilerinin web siteleri üzerinden takip edilemez. Conversion çerezlerinin yardımıyla alınan bilgilerin amacı, Conversion izlemesini seçen AdWords müşterileri için Conversion istatistikleri oluşturmaktır. Müşteriler, ilanlarına tıklayan ve bir Conversion izleme etiketi bulunan bir sayfaya yönlendirilen kullanıcıların toplam sayısını öğrenir. Ancak kullanıcıların kimliğinin saptanmasını sağlayacak bilgiler almazlar. İzle-meye katılmak istemiyorsanız, internet tarayıcınızda kullanıcı ayarlarından Google Conversion izlemesini kolayca devre dışı bırakarak bu kullanıma itiraz edebilirsiniz. Bu durumda Conversion izlemesi istatistiklerine dahil edilmezsiniz.

(d) “Conversion çerezlerinin” kaydı DSGVO 6. maddesi 1. fıkrası f bendi uyarınca yapılır. Web sitesi işletmecisinin hem web seçeneklerini, hem de reklamlarını en iyi hale getirmek için kullanıcı davranışının analizine haklı bir ilgisi vardır.

(e) Google AdWords ve Google Conversion izlemesi hakkında ayrıntılı bilgiyi Google'ın veri gizliliği şartlarında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy.

(f) Tarayıcınızı, çerezlerin kaydedilmesi konusunda bilgilendirilecek ve çe-rezlere yalnızca özel durumlarda izin vereceğiniz, çerezlerin kabulünü belli durumlarla ya da genel olarak engelleyecek ve tarayıcıyı kapattığınızda çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bıraktığınızda, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

11. YouTube Videolarının Entegre Edilmesi 

(1) Çevrimiçi seçeneklerimize, http://www.YouTube.com adresinde kayıtlı olan ve web sitemizden doğrudan oynatılabilen YouTube videoları entegre ettik. Bunların hepsi "genişletilmiş veri koruma modunda" entegre edildi, yani vide-oları oynatmadığınızda, YouTube'a kullanıcı olarak hakkınızda hiçbir veri aktarılmaz. Ancak videoları oynattığınızda 2. paragrafta anılan veriler aktarılır. Bu veri aktarımına herhangi bir etkimiz olmamaktadır.

(2) Web sitesi ziyaret edildiğinde, YouTube web sitemizin ilgili alt sayfasını görüntülediğiniz bilgisini alır. Ayrıca bu bölümün 3. maddesinde anılan veriler iletilir. Bu, YouTube'un, oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı temin etmesinden ya da kullanıcı hesabının bulunmamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Google'da oturum açtıysanız, verileriniz doğrudan hesabınızla eşleştirilir. YouTube profilinizle eşleştirme istemiyorsanız, butonu etkinleştirmeden önce oturumunuzu kapatmanız gerekir. YouTube, verilerinizi kullanıcı profilleri olarak kaydeder ve bunları reklam, pazar araştırması ve/veya web sitesinin ihtiyaca göre tasarlanması amacıyla kullanır. Bu tür bir değerlendirme, özellikle (oturum açmayan kullanıcılarda bile) ihtiyaca uygun reklam gösterilmesi ve sosyal ağın diğer kullanıcılarına web sitemizdeki etkinlikleriniz hakkında bilgi vermek için yapılır. Bu kullanıcı profillerinin oluşturulmasına itiraz hakkınız bulunuyor, bu hakkınızı kullanmak için YouTube'a başvurmanız gerekiyor.

(3) YouTube tarafından veri toplanmasının ve işlenmesinin amacıyla ve kapsamıyla ilgili ayrıntılı bilgileri Veri Gizliliği Beyanında bulabilirsiniz. Burada aynı zamanda özel hayatınızı korumak için haklarınızla ve ayar olanaklarınızla ilgili ayrıntılı bilgi de bulabilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy. Google kişisel verilerinizi ABD'de işler ve EU-US-Privacy-Shield'e tabidir, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(4) Bu kullanımın hukuki dayanağı DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi f bendidir.

12. Verilen Rızalardan Cayma ve Verilerin İşlenmesine İtiraz

(1) Eğer verilerinizin işlenmesi için rıza beyanı verdiyseniz, gelecekte etkili olmak üzere istediğiniz zaman bundan cayabilirsiniz.

(2) Eğer kişisel verilerinizin işlenmesini yasal olarak hükmedilen bir çıkar değer-lendirmesine dayandırıyorsak, (örneğin DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi f bendi), kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Özellikle kişisel verilerinizin reklam ve veri analizi amacıyla işlenmesine, her şeyden önce verilerin işlenmesi bir sözleşmenin yerine getirilmesi ya da istediğiniz özel bir hizmetin ya da seçeneğin temin edilmesi için gerekli değilse, istedi-ğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

(3) info.de@vega.com adresine bir e-posta ya da künyemizde belirtilen iletişim verilerini kullanarak bir mesaj göndererek itiraz edebilirsiniz. Lütfen itirazın neye yönelik olduğunu belirtin.

13. İşlemenin Süresi 

Anılan işleme amacı için kayda artık gerek kalmadığında verileri siliyoruz. Yasal muhafaza yükümlülüklerinin silmeye engel olması ya da verilere hukuki taleplerin takip edilmesi ya da bunlara karşı savunma yapmak ya da yasal yükümlülükleri yerine getirmek için ihtiyaç duymamız durumunda, kullanımı buna uygun olarak kısıtlıyoruz.

VEGA Grieshaber KG
Yayım: 17.05.2018