Farklı üreticilerin ve kullanıcıların arasındaki veri alışverişinin şeffaflığı, farklı branşlarda olduğu gibi proses endüstrisinde de sonu gelmeyen bir konu. Kısmen şirketin kendine ait, kısmen münferit olan sistemlerin bir çatı altında toplanması gerekmektedir. VEGA’nın da kurucu üyesi olduğu “Digital Data Chain” Şirketler Birliği, tip etiketlerini dijitalleştirerek tüm tarafların belgelere ve verilere erişimini sağlamayı amaçlamaktadır.

Fabrikalarda “genel bir sistem” olarak görünen sistemlerin, yakından bakıldığında tek elden çıkmadığı anlaşılır. Üretim tesislerine iyice bakıldığında mekanik, elektrik, elektronik ve yazılım bileşenlerinin farklı üreticilerinden geldiği görülür. İşlemler ve prosedürler iyi yürümediğinde, örneğin, bir sensörün yeniden parametrelenmesi, bir valfin sızdırmazlığının sağlanması veya bir sigortanın değiştirilmesi gerektiğinde bu çeşitlilik iyice farkedilir.  Bir makinenin ya da bir sistemin onarılması veya bakımının verimli bir şekilde yapılması, gerekli verilere hangi hızla erişebileceğinize bağlıdır. Klasördeki tüm kağıtlar karıştırılacak, aranan belge tüm zahmetlerden sonra bulunacak veya kılavuz üstüste yığılmış kitaplar arasında mı aranacak, yoksa bileşene ait veriler –bu veriler inşallah günceldir!– bir bilgisayar veri tabanında mı bulunuyor? 

Net, açık ve anında


“Digital Data Chain” Şirketler Birliğine göre, daha fazla verimlilik vaat eden bir veri çözümü çok farklı bir şey.  Bu çözüm, sistemin tüm bileşenlerini net bir şekilde tanımlayabilmelidir. VEGA’da Ürün Sorumlusu olarak görev yapan Florian Burgert, istenen çözümü şöyle tarif ediyor: “Erişilebilir ve güvenilir tüm verilerin, münferit veri tabanları yerine bulut sisteminde bulunmasıdır.” Burgert’e göre bu, önemli tasarrufları da mümkün kılacaktır. “Oysa bugün şirketler, mevcut verilerle mevcut uygulamaları birbiriyle bağlantılandırmak durumda kalıyor. Verilerin, farklı yerlerdeki üreticilerde veya farklı bilgisayarlarda bulunması, verilerin aranması ve bir araya toplanmasında fazla zaman tüketimine yol açıyor.”

Birçok şirket, tek hedef 

Seviye ve basınç ölçüm teknolojileri üreticisi VEGA, DDCC Şirketler Birliğinin kurucu üyelerinden biri olarak, proses otomasyonu branşından konsorsiyumun diğer seçkin şirketleriyle birlikte yeni “DIN SPEC 91406” standardını geliştirdi. Bu standardın amacı; net ve açık dijital tip etiketleri ile tesis yönetimini kolaylaştırmak. Bundan hem uygulayıcıların hem de üreticilerin yararlanması amaçlanıyor. Üreticiler, daha az analog baskı yoluyla daha hızlı güncellemeye ulaşacak.  Cihazların gövdesinde yer alacak yeni dijital etiket yalnızca QR kod olarak görülecek ve ürüne ait tüm üretici bilgilerini içinde barındıracak. Bu bilgiler gerektiğinde bir mobil cihaz ile istendiği her zaman okunabilecek. Cihazın izlenebilirliği pratikte, üretiminden sipariş ve teslimat işlemlerine, kurulumuna ve cihazın ömrünün sonuna kadar mümkün olacak. Şimdiye dek geçerliliğini sürdüren üretici, zaman, yer, format ve cihazın türü gibi ayırıcı bariyerler bu şekilde aşılmış olacak. Değer artırma zincirinde yer alan tüm ortaklar arasındaki veri alışverişi bundan böyle her bir katılımcının erişimine açık olacak. 

Konsorsiyumun planlarına göre, geleneksel tip etiketi yakında tarihe karışacak. Dönüşüm tamamlandıktan sonra, bir şirketin tüm çalışanları her istediğinde aynı güncel verilere ulaşabilecek ve böylece en doğru ve bilinçli kararları verebilecek.  Yeni tip etiketi ile veri erişiminin yanısıra başka opsiyonlar da mümkün olacak: Sipariş yönetimi optimize edilebilecek, yedek parça yönetimi çok daha iyi planlanabilecek. Hâttâ gerekli uygunluk belgeleri de zamanında hazır olacak.