Kapat

Bizimle iletişime geçtiğinizde veri korumasına ilişkin bilgi

1. Genel

Bu veri koruma açıklamalarında, VEGA Grieshaber KG olarak biz (aşağıda “biz”), iletişim kurma ya da bir ticari işlem çerçevesinde bize verdiğiniz kişisel verilerin işlenmesi konusunda sizi bilgilendiriyoruz. 

Bu açıklamalar uyarınca, belli ya da belirlenebilen bir özel kişiye ait bütün bilgiler, örneğin adınız, adresiniz, telefon numaranız ya da e-posta adresiniz “kişisel veriler” olarak kabul edilir.

2. AB Veri Gizliliği Temel Kararnamesi (DS-GVO) uyarınca Sorumlu Kişi

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Almanya

E-posta: info.de@vega.com

3. Veri Koruma Görevlimizin İletişim Bilgileri

Veri koruma görevlimize datenschutz@vega.com adresinden ya da yukarıda verilen posta adresinden, “veri gizliliği görevlisinin dikkatine” eklemesini yaparak ulaşabilirsiniz.

4. Etkilenen Kişi Olarak Haklarınız

(1) Veri koruma hukukunun ilgili hükümlerine göre, söz konusu yasal ön koşullar altında, sizi ilgilendiren kişisel veriler açısından aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Bilgi edinme hakkı
 • Düzeltme ya da silme hakkı
 • İşlemeyi kısıtlama hakkı
 • İşlemeye itiraz hakkı
 • Veri aktarılabilirliği hakkı
 • Gerekirse verilen rızadan geleceğe yönelik olarak cayma hakkı
 • Bu hakların yerine getirilmesinin size hiçbir maliyeti yoktur.

(2) Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olası şikayetlerinizi sorumlu veri koruma denetim makamına yöneltebilirsiniz.

5. Verilerin Toplanmasının ve Kullanımının Yasal Dayanakları

(1) Kişisel verilerinizi yalnızca yasal bir hüküm ya da sizin verdiğiniz bir rıza bey-anına dayanarak bu hakka sahip olduğumuzda topluyor ve kullanıyoruz. 

(2) Sözleşmelerin yerine getirilmesi için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi b bendidir. Yasal bir zorunluluk nedeniyle kişisel verileri işlememiz durumunda, DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi c bendi uyarınca buna izin verilmektedir. Şirket-imizin ya da üçüncü tarafların haklı çıkarlarının korunması için veri işlememiz ve bunun etkilenen kişilerin ağırlıklı çıkarlarına aykırı olmaması durumunda, DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi f bendi uyarınca buna izin ver-ilmektedir. Aşağıda, her bir kullanımda ilgili yasal dayanağı belirtiyoruz.

(3) Verilen rıza beyanına dayanarak veri kullanımına izin verilmesi, DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi a bendi ve 7. maddesine dayanmaktadır.

6. İlgilenen Kişi ya da Müşteri Olarak İletişim Kurulduğunda Kişisel Verilerin İşlenmesi

(1) Etkilenen Veriler

Ürünlerimizle ilgileniyorsanız ve yazılı olarak, telefonla, e-postayla ya da kişisel olarak bizimle iletişim kurarsanız, belli koşullarda kişisel olabilecek aşağıda belirtilen bilgileri topluyoruz:

 • İsim
 • Firma adresi
 • İletişim bilgileri
 • Şirketteki göreviniz
 • İlgilendiğiniz ürünler ve konular
 • Ürünlerimizle ilgili, sizin için önemli olan beklentiler

Verilerin işlenmesinin amacı, ihtiyaçlarınıza uygun ürünler ve hizmetler sunabilmek için beklentilerinizi öğrenmektir.

(2) Yukarıda anılan işlemelerin hukuki dayanağı DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi f bendidir 
 
(3) Buradaki haklı çıkarlarımız, sizi müşteri olarak kazanmak ve uzun vadeli bir iş ilişkisi yürütmektir.
 
(4) Böyle bir iletişim kurulması nedeniyle bir görevlendirme ya da siparişle ilgili görüşmeler yapılması ya da sözleşmeler yapılması ve bunların yerine getirilmesi durumunda, gerekirse iletişim kurulması temelinde toplanan kişisel verileri bu geniş kapsamlı amaçlar için kullanıyoruz. Bunun hukuki dayanağı DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi b bendidir.


(5) Bunun ötesinde bir iletişim kurulması vesilesiyle, bize bildirdiğiniz şirketinizin posta adresini ve vermiş olabileceğiniz bir muhatabın adını gerekirse size sunduğumuz ürünler ve hizmetler hakkında ilginizi çekecek bilgileri adresli posta reklamı göndermek için kullanabiliriz. Bunun hukuki dayanağı DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi f bendidir. Bu tür posta reklamları için yasaya göre (UWG 7. maddesi) önceden rızanızın alınması gerekmez. Ancak bun-ların gönderilmesine, gelecekte geçerli olmak üzere, her zaman itiraz edebil-irsiniz (karş. aynı zamanda bu Veri Koruma Açıklamalarının 13. maddesinin (2) paragrafı).

7. Kişisel Verilerin Alıcıları

Verilerinizi yalnızca şirket içinde kullanıyoruz ve bunları yalnızca örneğin gönderilerin teslim edilmesi ya da bir satış siparişinde kredi denetimi ya da ürünlerin teslim edilmesi gibi bir hizmet vermekle görevlendirdiğimiz başka şirketlere aktarıyoruz.  


8. Verilen Rızalardan Cayma ve Verilerin İşlenmesine İtiraz

(1) Eğer verilerinizin işlenmesi için rıza beyanı verdiyseniz, gelecekte etkili olmak üzere istediğiniz zaman bundan cayabilirsiniz.

(2) Eğer kişisel verilerinizin işlenmesini yasal olarak hükmedilen bir çıkar değer-lendirmesine dayandırıyorsak, (örneğin DS-GVO 6. maddesi 1. fıkrası 1. cümlesi f bendi), kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Özellikle kişisel verilerinizin reklam ve veri analizi amacıyla işlenmesine, her şeyden önce verilerin işlenmesi bir sözleşmenin yerine getirilmesi ya da istediğiniz özel bir hizmetin ya da seçeneğin temin edilmesi için gerekli değilse, istedi-ğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

(3) info.de@vega.com adresine bir e-posta ya da künyemizde belirtilen iletişim verilerini kullanarak bir mesaj göndererek itiraz edebilirsiniz. Lütfen itirazın neye yönelik olduğunu belirtin.

9. İşlemenin Süresi 

Anılan işleme amacı için kayda artık gerek kalmadığında verileri siliyoruz. Yasal muhafaza yükümlülüklerinin silmeye engel olması ya da verilere hukuki taleplerin takip edilmesi ya da bunlara karşı savunma yapmak ya da yasal yükümlülükleri yerine getirmek için ihtiyaç duymamız durumunda, kullanımı buna uygun olarak kısıtlıyoruz.

VEGA Grieshaber KG
Yayım: 17.05.2018