Kapat

VEGAFLEX: Kılavuzlu radar ile seviye ve arayüz ölçümü

Kılavuzlu radar ile seviye ölçümünde, önce radar darbeleri bir halat veya çubuk sondası boyunca yönlendirilir, sonra da bu darbeler ürün yüzeyinden yansıtılır. TDR sensörünün ölçüm sondası, sinyalin hiçbir parazitlenmeye maruz kalmadan dolum malzemesine ulaşmasını sağlar. Bu ölçüm yöntemiyle sıvılarda ve katı malzemelerde seviye, ayrıca sıvılarda arayüz ölçümü yapılır.
TDR sensörlerinin güvenilir ölçüm yaptığı durumlar:
 • Buharlaşma olduğunda
 • Basınç ve sıcaklık oynamaları olduğunda
 • Toz ve parazitlenme olduğunda
 • Madde yapıştığında ve kondens olduğunda

Adım adım uygun sensöre doğru

Ölçmek istediğiniz malzeme nedir?

{{selection.Description}}

Ürünler
Fonksiyon
Uygulamalar
PRO
VEGAFLEX 81

VEGAFLEX 81

Her türlü sıvı için üniversel kullanımlı TDR sensörü

Ürün detaylari
PRO
VEGAFLEX 82

VEGAFLEX 82

Hafif katı malzemeler için üniversel kullanımlı TDR sensörü

Ürün detaylari
PRO
VEGAFLEX 83

VEGAFLEX 83

Agresif malzemelerde kullanılabilir veya en yüksek hijyen taleplerini yerine getirir

Ürün detaylari
PRO
VEGAFLEX 86

VEGAFLEX 86

En aşırı proses koşulları için.

Ürün detaylari
VEGAPASS 81

VEGAPASS 81

Ürün detaylari

“Güdümlü radar” bağlamında hangi terimler kullanılır?

“Güdümlü radar“ ölçüm prensibi için aslında aynı anlama gelen birden fazla terim kullanılmaktadır:

 • Zaman alanı yansıma ölçümü
 • Time domain reflectometry (TDR), TDR sensörleri, TDR ölçümü
 • Güdümlü mikro dalga
 • Guided wave radar (GWR) GWR ölçüm konvertörü, GWR ölçümü

TDR sensörleri ( = güdümlü radar sensörleri) ile yapılan bir seviye ölçümü nasıl çalışır?

TDR sensörünün ölçtüğü malzemenin sıvı mı katı mı olduğu fark etmeksizin, bu ölçüm prensibi şu şekilde çalışır: demet halindeki radar empulsiyonu sensörden çıkarak metal sonda (çubuk, halat veya koaksiyal sonda) boyunca yol alır, malzemeye temas ettikten sonra sensöre geri döner.

Güdümlü radar teknolojisi, yapı ve kullanım olarak hiçbir yere takılmadan geçen radar huzmesine benzer. TDR sensörlerinin kurulumu genellikle bir tankın üst tarafına yapılır. Tankın içinde bir sonda (buna “dalga kılavuzu” adı verilir) bulunur ve tankın içindeki malzemeye temas eder. Sensörden yola çıkan demet halindeki bir radar empulsiyonu sonda boyunca yol alır ve malzemeyle temas eder ve malzeme tarafından yansıtıldıktan sonra tekrar sonda boyunca yol alarak sensöre geri döner. Bundan sonra sensöre entegre edilmiş elektronik aksam, empulsiyonun yol alma süresini kullanarak mesafeyi hesaplar. Hesaplanan mesafe değeri, seviye ölçümüdür. 

Güdümlü mikro dalgaları temelinde çalışan bir sensör, zaman alanı yansıma ölçüm prensibine (time domain reflectometry = TDR) bir örnektir. Bir TDR sensörü, dalga kılavuzu boyunca yansıtılan yansımaları ölçer, yani bir sonda boyunca yol alan radar empulsiyonlarını ölçer.

 
 

Güdümlü radar sensörlerin avantajları nelerdir?

Güdümlü radar temelinde çalışan ölçüm teknolojisi aşağıdaki değişkenlere karşı hassasiyet göstermediğinden dolayı birçok uygulama için idealdir:

 • Basınç,
 • sıcaklık veya
 • yoğunluk değişikliklerine hassasiyet göstermez

TDR sensörünü ayarlamak hem kolaydır hem de emniyetlidir. Devreye alımı ve mevcut tesisata ilavesi hemen hemen hiç çaba gerektirmez. Güdümlü radar sensörler seviyeyi ölçtükleri gibi sıvı arayüzlerinin sınır alanlarını da ölçerler. Bu ölçüme arayüz ölçümü denir.

Güdümlü mikro dalga radar cihazlarının büyük bir avantajı, köpük oluşturan uygulamalarda gösterdikleri mükemmel performanstır. Odaklanması son derece yüksek olan radar empulsiyonları, köpük üzerinden doğruluk oranı çok yüksek olan sürekli ölçümler yapılmasını mümkün kılar. Diğer seviye ölçüm teknikleri ise, bu türlü zor uygulamalarda ya hatalı çalışmakta ya da hiç ölçüm yapamamaktadırlar.

Güdümlü radar sensörleri, denge borularında veya bypass sistemlerinde yapılacak seviye ölçümleri için de en iyi çözümdür.

 

💡 Radar vs. Guided Radar (TDR) – What are the differences between the two measuring methods?

TDR sensörleri en sık hangi uygulamalarda kullanılır?

Güdümlü radar, çok yönlüdür ve hemen hemen tüm endüstri kollarında kullanılır. Güdümlü radar, bitum veya sıvı gaz içinde yapılan ölçümlerde, depolama konteynerleri veya denge borularında, dozajlama tanklarında veya büyük tank sistemlerinde sıvıların hem seviyesini hem de arayüzlerini yüksek bir emniyet ve hassasiyetle ölçer. TDR sensörlerinin gönderdiği odaklandırılmış mikro dalga enerjisi, yansıtma özelliği zayıf olan sıvıların doğru bir şekilde ölçülmesini sağlar. Bu, aşağıda sayılan zor proses koşullarında dahi mümkündür:

 • Kondensat
 • Yapışmalar
 • Köpük

TDR seviye sensörleri çimentodan tahıla kadar birçok dökme malzeme uygulamalarında her türlü ölçüm için kullanılır. Bu ölçüm prensibi doldurma işlemleri sırasında yüksek oranlarda oluşan toza karşı hassasiyet göstermez ve kuvvetli sıcaklık dalgalanmalarından etkilenmez.