Zo snel kan het gaan. Sinds voorjaar 2019 bestaat de 'Open Industry 4.0 Alliance' en in de kortst mogelijke tijd is het aantal leden van de Alliance gestegen van 8 naar ongeveer 60. Daartoe behoort nu ook VEGA. Want de meettechniekspecialist uit het Zwarte Woud staat volledig achter het doel van de Alliance om van alle heterogene clouddiensten op de markt een soort teamworkkwaliteit te maken.

Smart Factory, Industrie 4.0 of het IIoT: uiteindelijk gaat achter alle nieuwe begrippen hetzelfde schuil. Fabrieken, machines en componenten worden opgenomen in netwerken en worden steeds slimmer. VEGA biedt met haar uitgebreide sensorportfolio krachtige meettechniek aan als antwoord op alle niveau- en drukvragen – variërend van standaardapplicaties tot uiterst complexe oplossingen voor alle denkbare productieomgevingen. Daarbij wordt het steeds belangrijker de productie te koppelen aan ICT-techniek en meetresultaten te gebruiken voor een intelligente aansturing van het totale proces.

Just-in-time-oplossing van VEGA
Een sterk voorbeeld daarvan is het VEGA Inventory System. Deze software vormt een brug tussen geautomatiseerde logistiek en ICT. Dankzij het VEGA Inventory System verlopen naast de datastromen ook de goederen 'just in time'. Er zijn daardoor bij de aanvoer van materialen binnen de productie nauwelijks nog magazijnen nodig die als buffer moeten fungeren. De aanlevering vindt automatisch plaats en wel precies op het moment waarop het productieproces het nodig heeft. De gegevens daarvoor worden door beproefde VEGA-sensoren beschikbaar gesteld.

"Inmiddels ontkomt geen enkele zichzelf respecterende fabrikant van instrumentatie er meer aan om ook eigen IIoT-diensten via de cloud aan te bieden. Bij VEGA ondersteunen wij onze klanten met een groot pakket aan automatiseringsoplossingen die voor snellere en flexibelere productieprocessen zorgen", vat Jakob Hummel, bij VEGA productmanager digitale oplossingen, de stand van zaken in de branche samen.

Alles draait om openheid
Hoe meer Industrie 4.0 realiteit wordt en hoe meer merkgebonden, individuele clouddiensten er komen, des te duidelijker wordt het dat de implementatie in de praktijk nooit een solo-exercitie zal kunnen zijn. Industrie 4.0 dankt zijn bestaan aan samenwerking en compatibiliteit in de gehele toeleveringsketen – van de toeleverancier tot de fabrikant. Open standaarden zijn cruciaal voor het slagen of mislukken van het initiatief. Sinds begin dit jaar is VEGA daarom lid van de 'Open Industry 4.0 Alliance'. Zo'n 60 leden vertrouwen inmiddels op het streven van de Alliance om bij de productie – van afzonderlijke componenten tot en met de service - een open en gestandaardiseerde verwevenheid te realiseren.

Meer vrijheid voor de klant
Voor de klant betekent dit de vrije keuze uit modulaire en schaalbare oplossingsbouwstenen. "Niemand hoeft meer bang te zijn voor een zogenaamde vendor lock-in" meent Hummel. Vaak was het immers zo dat men zich met de keuze voor een product van een aanbieder ook vastlegde op diens technologie. Maar "met de open standaard van de Alliance wordt het veel eenvoudiger om van leverancier te veranderen.“ De klant hoeft zijn instrumenten en machines niet langer automatisch bij zijn oude aanbieder in te kopen. Ook kan hij de oplossingen van meerdere aanbieders met elkaar combineren, zonder dat hij bang hoeft te zijn om voor een andere technologie te moeten kiezen. "In de toekomst zullen wij onze producten en diensten via de Alliance steeds vaker in dezelfde taal aanbieden", blikt Hummel vooruit. En dat is zijns inziens een aanzienlijke vereenvoudiging op ons aller weg naar slimme processen en fabrieken.

Een eind aan het grote aantal individuele eilandoplossingen
De Open Industry 4.0 Alliance spreekt zelf graag van een open ecosysteem en stelt zich dat ook ten doel. Anders gezegd wil zij een eind maken aan het grote aantal individuele eilandoplossingen en de Europese industrie daarmee een beslissende boost geven. Samen ontwikkelen de huidige en toekomstige aangesloten bedrijven een bindend en verbindend  kader, dat wil zeggen, een raamwerk voor een 'Open Industry 4.0'. De organisatievorm van de Alliance wijkt sterk af van andere initiatieven. "Juist dat zal bepalend zijn voor het succes", stelt Hummel overtuigd. Enerzijds betekent 'open' dat elk lid gelijkwaardig is. Anderzijds verplicht een ieder zich tot het 'one'-principe, aldus Hummel. Dat betekent dat een ieder zijn kwaliteiten en technologieën zo inzet dat uiteindelijk de klant daadwerkelijk koning is. Hij kan er altijd zeker van zijn dat hij de betrouwbaarste schaalbare totaaloplossing in handen krijgt.