Zie meer informatie!

Er mag best wat blijven hangen!

Ook bij aangroei altijd een betrouwbare meting

Ook wanneer het stoffig wordt levert de VEGAPULS 69 voor de niveaumeting van stortgoederen nauwkeurige meetwaarden. Hij laat zich daarbij door stof in de silo of aangroei op zijn antenne niet uit het veld slaan. De radarsensor overtuigt bovendien door zijn unieke focussering met een frequentie van 80 GHz. Gewoon wereldklasse!

Hoe werkt dat?

Zeer goede signaalfocussering maakt gebruik ook in beperkte ruimten mogelijk

Focus op de essentie

De VEGAPULS 69 werkt met een zendfrequentie van 80 GHz en een antenne van 75 mm. Daarmee wordt een openingshoek van slechts 4° bereikt, wat de meting
nauwkeuriger en betrouwbaarder maakt. De gefocusseerde 80 GHz-straal gaat gewoon langs de ingebouwde obstakels en aangroei op de silowand.

Uw voordelen

  • De inbedrijfstelling is door de betere focussering duidelijk eenvoudiger en comfortabeler
  • Een betere focussering betekent een hogere meetbetrouwbaarheid over het gehele meetbereik
Een radarstraal van 26 GHz detecteert ook ingebouwde obstakels, verstevigingsbalken en aangroei. Een radarstraal van 80 GHz detecteert alleen het product.

De kleinste signalen betrouwbaar meten

De VEGAPULS 69 stelt nieuwe normen. Dankzij het grote dynamische bereik kan de sensor zelfs de kleinste signalen meten. Bij media met goede reflecterende eigenschappen – bijvoorbeeld kolen, erts of stenen – wordt daarmee een nog hogere (meet)betrouwbaarheid gewaarborgd.

Uw voordelen

  • Meer gebruiksmogelijkheden voor alle media, onafhankelijk van de reflecterende eigenschappen
  • Universele meetmethode dankzij groot dynamisch bereik

Capaciteitsreserve inbegrepen

Het meetbereik is een indicatie voor de prestaties van het hele systeem. De VEGAPULS 69 kan dankzij zijn uitstekende focussering en zijn grote dynamische bereik zelfs op een afstand van 120 m nog betrouwbaar slecht reflecterende stortgoederen meten.

Uw voordelen

  • Voldoende capaciteitsreserve bij kleinere meetbereiken
  • Te gebruiken bij zeer hoge silo’s
  • Meetbereik tot 120 m voor niveau- en afstandsmetingen

Zie meer informatie!

Het perfecte meetinstrument voor uw toepassing. Wij adviseren u graag bij uw instrumentkeuze.

Productbrochure

De radarsensor voor stortgoederen VEGAPULS 69