Zamknij
email public shopping_cart 0
Wybierz koszyk

W koszyku na Twoim koncie użytkownika są już produkty. Który koszyk chcesz wybrać?

VEGAFLEX: Pomiar poziomu napełnienia oraz poziomu granicy faz sondą radarową z falowodem

W pomiarze poziomu cieczy radarem z falowodem impulsy są wysyłane wzdłuż linki lub pręta i odbijane od powierzchni produktu. Sonda pomiarowa czujnika TDR zapewnia przepływ sygnału bez zakłóceń, aż do powierzchni materiału. Tą techniką są prowadzone pomiary cieczy, materiałów sypkich i poziomu granicy faz w cieczach.
Czujniki TDR mierzą niezawodnie, także przy:
 • wydzielaniu pary wodnej 
 • wahaniach ciśnienia i temperatury 
 • zapyleniu i hałasie 
 • osadach i skraplaniu

Krok po kroku do właściwego czujnika

Co chcesz mierzyć?

{{selection.Description}}

Produkty
Funkcja
Zastosowanie
PRO
VEGAFLEX 81

VEGAFLEX 81

Uniwersalny czujnik TDR do wszelkiego rodzaju cieczy

Do produktu
PRO
VEGAFLEX 82

VEGAFLEX 82

Uniwersalny czujnik TDR do lekkich materiałów sypkich

Do produktu
PRO
VEGAFLEX 83

VEGAFLEX 83

Do mediów agresywnych lub bardzo wysokich wymagań higienicznych

Do produktu
PRO
VEGAFLEX 86

VEGAFLEX 86

Do najbardziej ekstremalnych warunków procesowych

Do produktu
VEGAPASS 81

VEGAPASS 81

Do produktu

Jakiej terminologii używa się w odniesieniu do radaru z falowodem?

Dla technologii pomiaru Radar z falowodem“ istnieje kilka określeń, które oznaczają to samo:

 • Metoda pomiaru czasu przebiegu
 • Time Domain Reflectometry (TDR), sondy TDR, pomiar TDR
 • Falowód mikrofalowy
 • Guided Wave Radar (GWR) przetwornik pomiarowy GWR, pomiar GWR

Jak działa pomiar poziomu napełnienia z sondami TDR (= sondy radarowe z falowodem)?

Niezależnie od tego, czy sonda TDR mierzy ciecze czy materiały sypkie: skupiony impuls radarowy wędruje od nadajnika wzdłuż metalowego falowodu (pręt, linka albo sonda koncentryczna), trafia na medium i powraca do sondy.

Technologia radaru z falowodem jest konstrukcyjnie i pod względem obsługi podobna do radaru bez falowodu. Sondy TDR są zazwyczaj instalowane w górnej części zbiornika, przy czym falowód (czyli przewód dla fal) znajduje się we wnętrzu zbiornika i ma bezpośredni kontakt z medium. Sonda emituje skupiony impuls radarowy wzdłuż falowodu, który następnie trafia na medium, odbija się od niego i wzdłuż falowodu powraca do sondy. Moduł elektroniczny zintegrowany w sondzie wykorzystuje czas przebiegu impulsu do obliczenia odległości. Ta odległość odpowiada pomiarowi poziomu napełnienia. 

Sonda na bazie falowodu mikrofalowego jest przykładem technologii z wykorzystaniem czasu przebiegu impulsu (Time Domain Reflectometry = TDR). Sonda TDR mierzy odbicia wzdłuż przewodnika - w tym przypadku falowodu, która prowadzi impuls radarowy.
 
 

Jakie zalety mają sondy radarowe z falowodem?

Technologia pomiaru wykorzystująca radar z falowodem jest idealna do wielu zastosowań, m.in. dzięki temu, że jest niewrażliwa na

 • ciśnienie
 • temperaturę oraz
 • zmiany gęstości

Konfiguracja sondy TDR jest łatwa i bezpieczna, a uruchomienie i późniejsza modernizacja przebiegają bezproblemowo. Oprócz poziomu napełnienia, sondy radarowe z falowodem mogą mierzyć poziom granicy między dwiema cieczami. Nazywa się to pomiarem poziomu granicy faz.

Wielką zaletą radarowych sond mikrofalowych z falowodem jest znakomite działanie w warunkach, w których występuje piana. Silnie skupiony impuls radarowy umożliwia bardzo dokładne, ciągłe pomiary przez pianę. W tak trudnych warunkach inne technologie pomiaru działają błędnie albo wcale.

Sondy radarowe z falowodem radzą sobie dobrze również z pomiarem poziomu napełnienia w rurach wgłębnych lub bypassach.

 

Sonda radarowa w porównaniu z sondą radarową z falowodem (TDR) – Czym różni się technologia pomiaru? | VEGA talk

We need your consentThis content is provided by an external provider. If you activate the content, personal data may be processed and cookies set.

Gdzie najczęściej stosowane są sondy TDR?

Sonda radarowa z falowodem jest niezwykle wszechstronna i znajduje zastosowanie niemal we wszystkich gałęziach przemysłu.
Niezależnie od rodzaju medium oraz warunków zabudowy na instalacji sonda radarowa z falowodem mierzy poziom napełnienia albo poziomu granicy faz cieczy z dużą niezawodnością i precyzją. Skupiona energia mikrofalowa emitowana przez sondy TDR umożliwia dokładny pomiar poziomu cieczy słabo odbijających fale, także w trudnych warunkach technologicznych takich, jak:

 • Skropliny
 • Oblepiające medium
 • Piana

Sondy do pomiaru poziomu TDR są stosowane do materiałów sypkich wszelkiego rodzaju, od cementu aż po zboża. Metoda pomiaru odznacza się brakiem wrażliwości na silne wahania temperatury, jak również na zapylenie, które powstaje podczas cykli napełniania.