Sinds eind 2018 bewerkt VEGA de Mexicaanse markt nog intensiever dan voorheen. Met haar nieuwe lokale aanwezigheid in het noordelijk van Mexico-Stad gelegen Santiago de Querétaro kan de onderneming klanten ter plaatse nog beter ondersteunen. Tegelijkertijd onderstreept de opening van VEGA Measurement México de sterke globale positionering van de fabrikant van meetinstrumenten uit het Zwarte Woud.

„Op de Mexicaanse markt voor niveausensoren staan wij nog helemaal aan het begin van onze ontwikkeling”, zegt VEGA-directeur Günter Kech tijdens de openingsfeestelijkheden. Met het lokale team rondom José Cruz kan VEGA haar klanten ter plaatse een uitstekende verkoop- en servicedienstverlening bieden. Van het potentieel in de markt, met name in de belangrijke branches chemie, cement, mijnbouw, water en landbouw, „kunnen wij nu optimaal gebruikmaken“, is Kechs stellige overtuiging. Het VEGA-aanbod voor Mexico omvat oplossingen voor alle marktsegmenten – van 'single device' of mobiele niveautoepassingen tot en met grote industrieparken. Persoonlijke nabijheid is in deze diverse omgeving een echt concurrentievoordeel.

Uitbreiding van onze lokale aanwezigheid vormt een belangrijke pijler van de VEGA-strategie. Met haar verkoop- en servicemaatschappijen profiteert VEGA rechtstreeks in alle belangrijke internationale markten van de ontwikkeling aldaar.