De regelmatige controle van elektrische installaties behoort in veel industriebedrijven tot de minder populaire taken, niet in de laatste plaats omdat de regelmatige herhalingstests vaak een dure procesonderbreking en mogelijk een nieuwe kalibratie en parametrering tot gevolg hebben. Daarom reageren bedrijven nog altijd vaak pas wanneer zich een storing voordoet. Maar herhalingstests zijn niet alleen wettelijk voorgeschreven. Ze zorgen voor meer bescherming en veiligheid en kunnen, in de betekenis van 'predictive maintenance', op termijn ook kosten besparen.

Herhalingstest bijna zonder kosten uitgevoerd
Voor veel VEGA-sensoren kunnen de kosten van dergelijke tests blijvend omlaag. Eenmaal gestart door de VEGA-DTM doorlopen de veldinstrumenten de verplichte tests terwijl de installatie in bedrijf blijft, waarna het resultaat in VEGA-DTM wordt weergegeven. Dit biedt maximale zekerheid terwijl er wordt voldaan aan alle wettelijke voorschriften. De nieuwste DTM-generatie gaat nog een stap verder dan de eerdere versies: het is nu mogelijk het volledige verslag van de resultaten af te drukken of als pdf-document op te slaan. Dat scheelt werk voor de installatiebeheerder, want de documentatie wordt automatisch voor hem in orde gemaakt. In een handomdraai zijn de nieuw op te maken documenten kant en klaar beschikbaar. Alleen nog ondertekenen – klaar.

Geslaagd? Of niet?
Juist in SIL-toepassingen zorgt de overzichtelijke visualisering van de zelftestresultaten voor veel minder werk. Voor de niveau- en druksensoren VEGAFLEX 80, VEGAPULS 60 en PROTRAC geeft de DTM bijna een certificaat af. Het document certificeert officieel de exacte toestand van de instrumenten. Net als op school volstaat ook hier een blik op de eerste pagina om meteen het belangrijkste te zien: 'geslaagd' of 'niet gelaagd'!

Gegevenshistorie volledig opgeslagen
Al vele jaren kiest VEGA bij de documentatie van de instellingen van haar niveau- en druksensoren voor de VEGA-DTM. Deze vormt ook de basis om de instrumenten te allen tijde betrouwbaar te diagnosticeren en de complete gegevenshistorie langdurig op de laptop op te slaan.
Het intelligente testconcept van de VEGA-instrumenten waarborgt dat alle zelftestresultaten in het gebeurtenisgeheugen blijvend beschikbaar zijn.
Op basis daarvan was het slechts een kleine stap om de waardevolle instrumentgegevens in een testdocument in DTM bij elkaar te zetten en deze even slim als overzichtelijk en juridisch verantwoord te presenteren. Meer dan 40 afzonderlijke parameters worden als getest gemarkeerd en in het ideale geval voorzien van 'ok' en 'groen vinkje'.

Beproefd diagnoseduo
Het testconcept is gebaseerd op een beproefd duo: een in de sensor geïntegreerde diagnose-eenheid, die continu diagnose-informatie verzamelt, en de universele bedieningssoftware PACTware. Met PACTware zijn alle instrumenten toegankelijk, terwijl de bijbehorende detailinformatie door de Device Type Manager, DTM, wordt bijgestuurd.
Deze combinatie staat garant voor de continue diagnose van de veldinstrumenten die in gebruik zijn. De gebruiker krijgt bericht bij onregelmatigheden en de testresultaten van de verplichte herhalingstests worden gedocumenteerd.

Langere levensduur van de installatie
Met de VEGA-DTM worden niet alleen herhalingstests sterk vereenvoudigd. VEGA-DTM verandert een concept van correctief herstellen in een intelligent concept voor preventief onderhoud. Zo wordt het risico van uitval van de installatie tot een minimum beperkt en de levensduur van de installatie verlengd.
De voordelen van de VEGA-DTM in één oogopslag:

  • Volledige documentatie van alle kritische voorwaarden conform 'DGUV Vorschrift 3'
  • Vroegtijdige detectie van problemen
  • Storingen kunnen meteen worden verholpen
  • Optimale beschikbaarheid van de installatie
  • Automatische zelftest van de veldinstrumenten