Sluiten
email public shopping_cart 0
Selecteer winkelwagen

Er bevinden zich al producten in de winkelwagen van uw gebruikersaccount. Welke winkelwagen wilt u bewaren?

 

VEGA DTM Collection

De VEGA DTM Collectie is de bedieningssoftware voor alle VEGA-instrumenten met communicatiefunctionaliteit. Het softwarepakket bestaat uit PACTware, de VEGA DTM's, de VEGA DataViewer en diverse standaardcommunicatie-DTM's.

Een Bluetooth-driver maakt ook draadloze communicatie mogelijk met VEGA-instrumenten die Bluetooth ondersteunen, zoals de display- en bedieningsmodule PLICSCOM. Voor pc's zonder geïntegreerde Bluetooth-module is een VEGA Bluetooth-USB-adapter leverbaar.

Volledige versie wordt standaard gratis voor iedereen

Eenvoud voor de gebruiker - dat is een belangrijk uitgangspunt bij VEGA. Een uitgangspunt dat ook geldt voor de vele tools die beschikbaar zijn om de sensoren en apparaten te bedienen. Vanaf oktober 2023 wordt het aanbod nog eens aanzienlijk uitgebreid.
Download
Bestanddelen
Overzicht
Functies
Voorbeelden van inbedrijfname
Back-up
Service

Bestanddelen van de VEGA DTM Collectie

VEGA-DTM

De DTM (Device Type Manager) is de eigenlijke bedieningsmodule van de sensoren en veldcomponenten. Deze bevat alle instrumentspecifieke data en functies van een sensortype en levert alle grafische elementen en dialogen voor de bediening. Een DTM is geen zelfstandig draaiende software, maar heeft een kaderprogramma nodig, bijv. PACTware, om gebruikt te kunnen worden.

PACTware

PACTware is een fabrikant- en veldbusonafhankelijke software voor de bediening van allerlei typen veldinstrumenten. in dit open en vrij beschikbare kaderprogramma worden de DTM's van de desbetreffende fabrikanten van veldinstrumenten geïntegreerd via de interfacespecificatie FDT 1.21/2.0/3.0.

» PACTware

FDT

FDT (Field Device Tool) is een gestandaardiseerde software-interface, die de relatie tussen de DTM en de kaderapplicatie beschrijft. FDT regelt daarbij de data-overdracht.
 
 

» FDT-Group

VEGA DataViewer

De VEGA DataViewer is een handige tool voor het analyseren, weergeven, beheren en archiveren van DTM-gegevens.
De VEGA Data Viewer wordt lokaal op het apparaat geïnstalleerd en kan ook worden gekoppeld aan myVEGA.
Daar kunnen de gegevens gemakkelijk worden opgeslagen en op elk moment worden geraadpleegd – vanaf alle bedieningsapparaten.
VEGA-DataViewer

De VEGA-DTM's

Functies

 • Projectassistent
 • Veiligheid
 • Diagnose
 • Lokale opslag
 • Backup & Restore

Inbedrijfname

 • Toepassing
 • Min.-/max.-inregeling
 • Linearisatie
 • Stroomuitgang

Back-up

Back-upbestanden kunnen lokaal op het eindapparaat worden opgeslagen en kunnen worden behandeld als elk ander bestand – ze kunnen bijvoorbeeld worden gekopieerd, gearchiveerd en verzonden.

Service

 • Serviceregistraties
 • Contact met Technical Support

Projectassistent

De projectassistent identificeert automatisch de aangesloten instrumenten en integreert ze in het PACTware-project. Het enige wat nodig is, is een onlineverbinding met de desbetreffende instrumenten.

Veiligheid

Om te voorkomen dat onbevoegden de ingestelde parameters wijzigen, kan een sensor worden vergrendeld met een pincode (PIN). De vergrendeling geldt voor de display- en bedieningsmodule, de DTM-bediening en voor veldbussen.

Met de service 'PINs & Codes' van myVEGA kunnen toegangs- en instrumentcodes bovendien veilig worden opgeslagen. Toegang is op elk moment en comfortabel vanaf alle bedieningsapparaten mogelijk. 

Diagnose

 • Instrumentstatus
 • Meetwaardestatus
 • Status extra meetwaarden (elektronica- of meetceltemperatuur)
 • Statusmeldingen van de HART-communicatie
 • Sleepwijzer met maximaal en minimaal opgetreden meetwaarde met tijdstip
 • Statussignalen conform NE 107 en VDI/VDE 2650
 • Instrumentdocumentatie als PDF – om op te slaan of af te drukken
   

Lokale opslag

 • Meetwaardegeheugen:
  Het meetwaardegeheugen in het instrument slaat de meetwaarden over een bepaalde periode in het instrument op en kan op een later tijdstip worden uitgelezen.
 • Eventgeheugen:
  Het eventgeheugen slaat alle events/gebeurtenissen op die zich in de sensor hebben voorgedaan, zoals foutmeldingen of parameterwijzigingen. Deze events kunnen op elk moment met datum en tijdstip uit de sensor worden uitgelezen en geven een overzicht van de instrumentstatus.
   

Backup & Restore

Met de functie 'Backup & Restore' kunnen alle belangrijke VEGA-sensorgegevens voor onbeperkte tijd worden opgeslagen en hersteld. De gegevens kunnen worden opgeroepen en naar keuze worden teruggezet, waardoor geautomatiseerde processen efficiënter verlopen. 

Functies van de VEGA DTM's

Toepassingsbeschrijving

Onder 'Toepassing' wordt de sensor aan de verschillende omgevingsomstandigheden van de meetapplicatie aangepast. Afhankelijk van de invoer in dit venster worden bepaalde parameters ingesteld voor een optimale meting. Het is daarom aan te raden om de instelling te kiezen die het beste past bij het gebruik van het instrument.

 • Type medium: 'vloeistof' of 'stortgoed'
 • Medium: Afhankelijk van de instelling onder 'Type medium' kan worden gekozen uit verschillende producten
 • Toepassing: Kies uit verschillende typische toepassingen de juiste variant
 • Tankhoogte/meetbereik: De tankhoogte of, bij toepassingen zonder tank, het bereik waarbinnen het te meten product zich beweegt (meetbereik), wordt hier ingevoerd.

Min.-/max.-inregeling

Afstandsmeetinstrumenten bepalen de afstand tot het mediumoppervlak en niet direct het niveau. Om het niveau te kunnen weergeven, moet de gemeten afstand vervolgens worden toegewezen aan de procentuele hoogte. Via dit inregelen wordt dan de vulhoogte berekend.

Linearisatie

Een 'linearisatie' is nodig bij alle tanks waarbij het tankvolume niet lineair toeneemt met de hoogte van het niveau; bijvoorbeeld bij een liggende cilindrische tank. De linearisatiecurve geeft de relatie aan tussen de procentuele niveauhoogte en het tankvolume.

De volgende linearisatiecurves zijn beschikbaar:

 • lineair, liggende cilindrische tank, kogeltank
 • Palmer-Bowlus-Flume, Venturi-meetgoot, trapeziumschot, rechthoekig overstortschot, V-notch, driehoekoverstort

Een linearisatie-assistent biedt ondersteuning bij de berekening van complexe tankgeometrieën. 


Schaalverdeling

Indien het volume niet in procenten, maar bijvoorbeeld in liters of kilogrammen moet worden weergegeven, moet bovendien een 'schaalverdeling' worden ingesteld.

 

Stroomuitgang

De stroomuitgang van een sensor wordt gebruikt om de meetwaarden over te dragen aan de evaluatie, bijvoorbeeld aan een PLC, een procesbesturingssysteem, een meetwaardedisplay of een regelaar.
Bij een sensor in tweedraads uitvoering vinden de voeding van het instrument en de overdracht van meetgegevens plaats via een gemeenschappelijke twee-aderige kabel. 

Display

In het venster 'Display' worden de menutaal, de weergegeven meetgrootheid en de meetwaardeweergave geselecteerd.

Inbedrijfname

Opslaan van instrumentgegevens

VEGA biedt de mogelijkheid de gegevens lokaal op een eindapparaat te beheren of ze via een persoonlijk account in myVEGA op te slaan. Opslag in myVEGA biedt het voordeel dat de gebruiker op alle eindapparaten en op elk moment via de VEGA-website over de gegevens kan beschikken.

Back-ups

Met de functie 'Back-up maken' kunnen de huidige DTM-instance-gegevens worden geëxporteerd naar een bestand (de back-up).

Dit bestand wordt gebruikt als gegevensback-up en kan later worden geïmporteerd in een DTM van hetzelfde type om de instrumentgegevens te herstellen.

Documentatie

De instrumentdocumentatie of de resultaten van een instrumenttest kunnen comfortabel als PDF-bestand worden gecreëerd - flexibel via elk bedieningsapparaat. Ze worden in het gedeelte 'Documentatie' beheerd.

Instrumentgeheugen

Het meetwaardegeheugen in het instrument slaat de meetwaarden over een bepaalde periode op. Het kan ook op een later tijdstip uit het instrument worden uitgelezen.

Het eventgeheugen slaat alle events/gebeurtenissen op die zich in de sensor hebben voorgedaan, zoals foutmeldingen of uitgevoerde parameterwijzigingen. Deze events kunnen op elk moment met datum en tijdstip uit de sensor worden uitgelezen en geven een goed overzicht van de instrumentstatus. 

 

Service-registratie

Met de functie 'Service-registratie' genereert de DTM eenvoudig een complete set diagnose- en analysebestanden, zoals de registratie van meetwaarden of echocurves.

De bestanden zijn geschikt voor persoonlijke archivering en gebruik in een externe viewer. Ze zijn ook handig wanneer hulp van VEGA Technical Support moet worden ingeroepen.

(1) Een back-up van alle instrumentgegevens kan zowel via PACTware/DTM als via de VEGA Tools-app worden gemaakt. 

(2) De back-upbestanden en documenten worden eerst lokaal op het instrument opgeslagen.

(3) Iedereen die op het desbetreffende eindapparaat bij myVEGA is aangemeld, kan de back-upgegevens eenvoudig naar myVEGA sturen. 

Service

Gratis service

Heb u voor uw installatie ondersteuning nodig? Onze Technical Support medewerkers staan 24 uur per dag voor u klaar.
Technische-support

Snel contact opnemen

Met één muisklik persoonlijk advies - per telefoon, via een bericht of per e-mail.

 • Servicetelefoon
 • 24-uurs hotline beschikbaar
 • Direct contact met Technical Support
 • Persoonlijke contactpersoon

Service-registratie

Wie een myVEGA-account heeft, kan direct vanuit de VEGA DataViewer contact opnemen met de service, de gegevens met de VEGA-servicemonteur delen en zo het vinden van een oplossing versnellen. 

Sluiten