Sluiten
0
Selecteer winkelwagen

Er bevinden zich al producten in de winkelwagen van uw gebruikersaccount. Welke winkelwagen wilt u bewaren?

Winkelwagen voor gasten Bestaande winkelwagen

Gebruiksvoorwaarden – myVEGA

myVEGA met klantspecifieke toegangsgegevens
Door gebruik te maken van „myVEGA“ met toegangsgegevens, verklaart u dat u instemt met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en met de bedrijfsinterne verwerking van uw klantgegevens. 

Algemeen
„myVEGA“ is een toepassing op de VEGA-website. De toepassing dient uitsluitend voor informatiedoeleinden en is juridisch niet-bindend. Met behulp van de toegangsgegevens kunt u meetinstrumenten van VEGA configureren en worden de verwachte levertijd en de met uw condities overeenkomende aankoopprijs weergegeven. 
De door „myVEGA“ vastgestelde condities en levertijden zijn behoudens een schriftelijke bevestiging door VEGA vrijblijvend. 
Verder krijgt u toegang tot uw bestelprocedures en de bijbehorende documenten.
De volgende alinea's vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van VEGA en op de gebruiksvoorwaarden voor de VEGA-website. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.vega.com/agb, de gebruiksvoorwaarden voor de VEGA-website in het impressum op www.vega.com.

Verrichtingen door VEGA
VEGA verleent u hierbij het te allen tijde herroepbare, niet-overdraagbare recht van gebruik van de toepassing „myVEGA“ op de VEGA-website. Alle overige rechten blijven voorbehouden. 

Verplichtingen van de gebruiker
De in het kader van „myVEGA“ verstrekte informatie is vertrouwelijk. Het doorgeven van de door „myVEGA“ vastgestelde levertijden en condities, alsmede van de aankoopprijs aan derden is niet toegestaan.
De door VEGA beschikbaar gestelde toegangsgegevens dienen geheim te worden gehouden. De toegangsgegevens mogen alleen worden gebruikt door medewerkers van de in combinatie met de toegangsgegevens gespecificeerde onderneming. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen en maatregelen die met gebruikmaking van deze toegangsgegevens worden uitgevoerd.
Bij wijziging van de naam of van de rechtsvorm van de genoemde onderneming dient VEGA in kennis te worden gesteld. VEGA behoudt zich het recht voor in dit geval de toegangsgegevens te wijzigen.

Aansprakelijkheid
„myVEGA“ is een vrijwillig en kosteloos informatieaanbod van VEGA. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaardt VEGA geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van „myVEGA“. Een plicht tot schadevergoeding door VEGA bestaat alleen indien de schade kan worden herleid tot grove nalatigheid of opzet. Bij grove nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot de normaal gesproken te verwachten schade. VEGA is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van gegevens, voor zover dit verlies door middel van dagelijkse back-ups van de gegevens in elektronisch leesbare vorm door de gebruiker had kunnen worden voorkomen. Verder is VEGA in geen geval aansprakelijk voor schade die door een foutieve werking van de toepassing is ontstaan en die door regelmatige, tijdige controles van de bewerkte processen door de gebruiker had kunnen worden voorkomen.
Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade aan leven, lichaam en gezondheid of indien er verdergaande bindende wettelijke aansprakelijkheidsvoorschriften bestaan.

Overige
Er is bij uitsluiting Duits recht van toepassing. Mocht een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwerkzaam zijn, blijven de overige bepalingen onaangeroerd. Een onwerkzame bepaling wordt in dat geval vervangen door een werkzame bepaling, waarbij de economische belangen van partijen zo goed mogelijk dienen te worden behartigd.


08.09.2016