Radarniveaumeting met 80 GHz

Eén sensor voor
vloeistoffen
VEGAPULS 64
Eén sensor voor
stortgoederen
VEGAPULS 69

Niveaumeting met radar – een successtory

Het gebruik van radar heeft in de niveaumeettechniek een revolutie teweeggebracht. Al bijna 25 jaar komt VEGA steeds met nieuwe mijlpalen. Momenteel doen over de hele wereld meer dan 550.000 radarsensoren van VEGA betrouwbaar hun werk in vele verschillende niveaumeetapplicaties.

Al in 1991 presenteerde VEGA de eerste voor serieproductie geschikte radarniveausensor. Kort voor de eeuwwisseling lag bij vakmensen en experts één naam op aller lippen: eric®. Zo heette het eerste tweedraads radarinstrument ter wereld dat VEGA in 1997 op de markt bracht. eric® zorgde ervoor dat het bedrijf binnen de kortste keren op de wereldmarkt aan de top stond. In 2004 lukte het de gevoeligheid van de radarsensoren met een factor duizend te verhogen. De VEGAPULS 68 was daarmee de eerste radarsensor die voor de uiterst moeilijke procesomstandigheden in de stortgoedindustrie was toegerust.

 

Met 80 GHz de toekomst tegemoet!

In 2014 werd met veel succes de VEGAPULS 69 geïntroduceerd, een radarsensor voor de continue meting van stortgoederen. De hogere zendfrequentie van 80 GHz maakt een duidelijk betere focussering van het zendsignaal mogelijk. In tanks en silo's met veel ingebouwde obstakels draagt een goede focussering bij aan een duidelijke vermindering van de invloed van stoorsignalen. Met de introductie van de nieuwe VEGAPULS 64, de eerste radarniveausensor voor vloeistoffen ter wereld met een frequentie van 80 GHz, is nu onherroepelijk een nieuw tijdperk in de radarmeettechniek aangebroken.