Sluiten
0
Selecteer winkelwagen

Er bevinden zich al producten in de winkelwagen van uw gebruikersaccount. Welke winkelwagen wilt u bewaren?

Winkelwagen voor gasten Bestaande winkelwagen

Wanneer weer en wind geen rol meer spelen dankzij 80 GHz

Zo'n 250 miljoen jaar geleden reikte de zee tot in Midden-Europa. Toen deze opdroogde liet het water enorme hoeveelheden kalium in het aardoppervlak achter. In de vestiging van K+S in Zielitz plukt men van die geologische omwenteling als het ware vandaag nog de vruchten, die hier nu worden veredeld tot kalimest. De VEGAPULS 64 vervult bij de productie de rol van niveaubewaker in de grote loogtanks.

Continue niveaumeting leverde onnauwkeurige meetwaarden op. Weersinvloeden, condensaat en aangroei waren daarvan de boosdoener.

Of het nu om de tuin thuis of om de landbouw gaat - zonder kalimest zou menig gazon er een stuk minder florissant uitzien en zouden heel wat oogsten veel bescheidener uitvallen. Een van de grootste en modernste productielijnen voor kalimest is Kaliwerk Zielitz in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, tegelijkertijd ook de grootste op zichzelf staande vestiging van K+S Kali GmbH. Daar worden kaliumhoudende ruwe zouten gewonnen voor de productie van meststoffen, producten voor industriële toepassingen en producten voor de diervoeder- en voedingsmiddelenindustrie. Per jaar wordt in Zielitz ongeveer 12 miljoen ton ruw zout gedolven. Dit productievolume vormt ongeveer 30% van de totale productie van K+S Kali.

De opvallende vorm van de tanks is al van veraf zichtbaar.

Voor de productie van meststoffen wordt het ruwe zout ondergronds gewonnen, vermalen en opgelost. De niet-bruikbare componenten worden vervolgens door middel van flotatie afgescheiden. Bij dit proces worden enorme hoeveelheden loog heen en weer gepompt om te bewerkstelligen dat de pekel een hogere concentratie krijgt. Twee zogeheten Intze-tanks, die 15 meter hoog zijn en vooral opvallen door hun vorm, dienen als buffer voor de loog.

Voor de twee opslagtanks is een continue niveaumeting nodig zodat het niveau permanent kan worden bewaakt, enerzijds vanuit milieuoogpunt en bedrijfsveiligheid, anderzijds om ervoor te zorgen dat de buffercapaciteit nauwkeurig kan worden berekend. Omdat de loog agressief is, werd er altijd al gekozen voor een contactloos werkende niveaumeting. Door de conische vorm van de tanks bevindt het diepste meetpunt zich een heel stuk van de kant af. Dit leidde tot een op het eerste gezicht wat eigenaardig ogende constructie met een lange giek, waarmee precies in het midden van de tank kon worden gemeten. Daarnaast was hier en daar sprake van sterke aangroei op de tankwand.

De oude giek waaraan het meetinstrument was bevestigd.

Allereerst werd de oplossing gezocht in een meetmethode op basis van ultrasoon. De grote meetafstand leidde echter tot foutmetingen. Bovendien zorgde condensvorming bij regen en sneeuw voor problemen. Vervolgens werd jarenlang gebruik gemaakt van een radarniveausensor. Dit instrument werkte op basis van 26 GHz, had een hoornantenne en leverde correcte meetwaarden. Maar als het hard waaide of had gesneeuwd werd de giek zwaar belast. 

VEGAPULS 64 optimaliseert niveaumeting dankzij 80 GHz

De situatie veranderde in één klap toen in 2016 de VEGAPULS 64 op de markt kwam. De operators zagen mogelijkheden in het nieuwe radarmeetinstrument, dat werkt met de hoge meetfrequentie van 80 GHz. De VEGAPULS 64 onderscheidt zich door een betere focussering en een hoger dynamisch bereik. Beide zijn eigenschappen die zich hebben bewezen op de meetpunten van de twee tanks. 

De giek kon nu een stuk worden ingekort. Het meetinstrument van VEGA werd iets schuin gemonteerd en meet desondanks betrouwbaar alle niveaus.

Dankzij het hoge dynamisch bereik was het nu mogelijk een beduidend kortere giek toe te passen, omdat de sensor iets gekanteld ten opzichte van het vloeistofoppervlak kon worden gemonteerd. Normaal gesproken werkt dat niet bij vlakke vloeistofoppervlakken, aangezien een groot deel van de uitgezonden energie net als bij een spiegel wordt weggereflecteerd en dus niet terugkeert naar de ontvanger. Maar door de lichte rimpeling van het vloeistofoppervlak wordt ook een klein deel van de energie in de richting van de sensor teruggestraald en dat is dankzij het grote dynamische bereik voldoende voor een betrouwbare meting. De windbelasting kon met de kortere giek beduidend worden teruggedrongen.

Dankzij 80 GHz is ondanks een moeilijke tankvorm altijd (ook bij sneeuw en storm) een betrouwbare niveaumeting mogelijk.

Bovendien ondervindt de VEGAPULS 64 weinig invloed van de aangroei in de tank. Ook hier profiteert de meting van de zeer kleine zendhoek van 4° van de VEGAPULS 64 - dit in tegenstelling tot de radarsensor met de zendfrequentie van 26 GHz, waarbij de zendhoek ongeveer 10° bedraagt bij een antennegrootte van DN 80. Daardoor kan de sensor zelfs in tanks met ingebouwde onderdelen of bij aangroei op de tankwand betrouwbaar worden ingezet, omdat de radarenergie overal gewoon langs gaat.

K+S locatie Zielitz was een van de eerste gebruikers van de VEGAPULS 64, die toen net op de markt was. Omdat het vertrouwen in de technologie van VEGA was gebaseerd op vele jaren samenwerking – K+S werkt al meer dan 25 jaar met VEGA samen – zag het bedrijf af van een testmeting. Sinds de installatie van de radarsensor is er geen enkel probleem meer dat wordt veroorzaakt door condens, harde wind of sneeuw.

Conclusie

K+S locatie Zielitz was een van de eerste gebruikers van de VEGAPULS 64, die toen net op de markt was. Omdat het vertrouwen in de technologie van VEGA was gebaseerd op vele jaren samenwerking – K+S werkt al meer dan 25 jaar met VEGA samen – zag het bedrijf af van een testmeting. Sinds de installatie van de radarsensor is er geen enkel probleem meer dat wordt veroorzaakt door condens, harde wind of sneeuw.

Reacties ({{comments.length}})

Dit artikel heft nog geen reacties. Schrijf de eerste nu!

{{getCommentAuthor(comment, "Anoniem")}} {{comment.timestamp | date : "dd.MM.yyyy HH:mm" }}

{{comment.comment}}


Schrijf een reactieDit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Ongeldig e-mailadres
Dit veld is verplicht untranslated: 'Blog_InvalidComment'
captcha
Dit veld is verplicht
Onjuiste captcha untranslated: 'Blog_SendComment_Error'