Sluiten
email public shopping_cart 0
Selecteer winkelwagen

Er bevinden zich al producten in de winkelwagen van uw gebruikersaccount. Welke winkelwagen wilt u bewaren?

Regenbufferbassin

Niveaumeting in het regenbufferbassin

Procesgegevens

Meettaak:
Niveaumeting
Meetpunt:
Waterpeil
Meetbereik tot:
0 … 2 m
Medium:
Afvalwater/regenwater
Procestemperatuur:
+20 ... +40 °C
Procesdruk:
+1 … +2 bar
Speciale uitdaging:
Vocht, condensaat, schuim

Toepassingsgebied

Grote regenbufferbekkens beschermen de waterzuiveringsinstallatie bij sterke regenval tegen overbelasting. De neerslag wordt tijdelijk opgeslagen en in gereduceerde volumes aan de zuiveringsinstallatie afgegeven. Als de hoeveelheid water op een bepaald moment groter is dan de capaciteit van het bufferbekken, wordt een deel van het water geloosd. Op grond van wettelijke bepalingen moeten de gebufferde en de geloosde volumes water worden gemeten en gelogd. Een niveausensor levert hiervoor de vereiste meetwaarden.

Uw voordelen

Betrouwbaar
Betrouwbare werking ook bij overstroming
Kostenbesparend
Onderhoudsvrije werking
Praktisch
Eenvoudige montage en inbedrijfstelling

Aanbevolen producten

Oplossing 1
Oplossing 2

Toepassing opslaan

Bewaar deze toepassing als PDF.

PDF Download


Sluiten