Sluiten
email public shopping_cart 0
Selecteer winkelwagen

Er bevinden zich al producten in de winkelwagen van uw gebruikersaccount. Welke winkelwagen wilt u bewaren?

Slibgistingstank

Niveaumeting en -signalering in de slibgistingstank

Procesgegevens

Meettaak:
Niveaumeting en niveaudetectie
Meetpunt:
Tank
Meetbereik tot:
0 … 7 m
Medium:
Zuiveringsslib
Procestemperatuur:
+10 ... +60 °C
Procesdruk:
+1 … +5 bar
Speciale uitdaging:
Schuim, aangroei, gasoverdekking

Toepassingsgebied

In de verwarmde, gesloten slibgistingstanks worden de organische bestanddelen van het zuiveringsslib onder anaerobe omstandigheden afgebroken. Uit het slib komen brandbare gistingsgassen vrij, bijvoorbeeld methaan. Deze worden verzameld in de gistingsgastank en vervolgens in warmtekrachtcentrales omgezet in stroom en warmte. De niveausensor regelt het vulproces van de slibgistingstank. Om te voorkomen dat er schuim in de gasinstallatie met het verzamelde gas terechtkomt, wordt ter bewaking een niveauschakelaar ingezet.

Uw voordelen

Betrouwbaar
Betrouwbare niveaumeting ook bescherming tegen overvulling bij schuimvorming
Kostenbesparend
Onderhoudsvrij continubedrijf van de slibgistingstank
Praktisch
Geringe onderhoudskosten en betrouwbare gasproductie

Aanbevolen producten


Toepassing opslaan

Bewaar deze toepassing als PDF.

PDF Download